Ervaringen bewoners centraal in ‘Design Thinking & Extreem Weer’

24 mei 2019 Cécile Franssen, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, nam op 21 mei de rapportage Design Thinking & Extreem Weer in ontvangst. Daarin staan de resultaten van een onderzoek naar lokale oplossingen voor de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering. De belangrijkste les voor overheden: zet drijfveren van mensen centraal bij het zoeken naar oplossingen voor ingrijpende maatschappelijke vraagstukken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar de methode Design Thinking helpt overheden hierbij.
Cécile Franssen neemt rapportage Design Thinking & Extreem Weer in ontvangst

Design Thinking is een mensgerichte en onderzoekende aanpak die uitnodigt tot actie van inwoners. Ideaal voor vraagstukken in de wijk waarbij veel partijen betrokken zijn en niemand alleen de oplossing heeft. Het is een gestructureerd proces dat leidt tot een nieuwe kijk op het probleem, bezien vanuit de mensen die er mee te maken hebben. Oplossingen zijn niet gebaseerd op kennis en plannen, maar op ervaringen uit het dagelijkse leven.

Lokale vraagstukken

Het onderzoek ‘Design Thinking & Extreem Weer' is een initiatief van 12 gemeenten, waterschappen uit Brabant en Limburg en de twee provinciebesturen. Ondersteund door designers werden nieuwe mogelijkheden onderzocht om mensen te betrekken bij ruimtelijke adaptatie: het aanpassen van de leefomgeving aan de steeds extremere weersomstandigheden. In vijf lokale vraagstukken rondom extreem weer werd een eigen manier van kijken – een frame – toegepast en werden unieke oplossingen – prototypen – ontwikkeld en uitgeprobeerd. Het boek ‘Design Thinking & Extreem weer’ beschrijft de uitkomsten nauwkeurig, helder en beeldend. Met als doel dat meer overheden de methode kunnen gaan toepassen.

Oudenbosch en Breda

Waterschap Brabantse Delta was betrokken bij processen in twee gemeenten in West-Brabant. In Oudenbosch (gemeente Halderberge) stond het doorbreken van patronen centraal in de gezamenlijke zoektocht naar de mogelijkheden om een betegeld plein opnieuw in te richten waarbij groen en water een centrale plek innemen. Het designproces is een eerste stap in het bepalen van de toekomst van het plan. De twee overgebleven ontwerpen – vormgegeven met maquettes - bieden de gemeente Halderberge de kans om hierover verder in gesprek te gaan met de bewoners.

In Breda zijn twee concepten ontwikkeld waarbij de sociale cohesie in de wijk Fellenoord is gebruikt om de bewoners bewust te maken van de noodzaak en mogelijkheden om mee te werken hun eigen woonomgeving te vergroenen en ‘klimaatproof’ te maken. Onder andere op een ludieke manier  – een plantenbingo – zijn de wensen van de bewoners in beeld gebracht om zo kennis te vergaren over wat er leeft in deze wijk als het gaat om groen en klimaat.

Cécile Franssen waardeerde dit initiatief van de betrokken partijen zeer. ”Een mooi voorbeeld van samenwerking met bewoners, enthousiasme en creativiteit! De klimaatverandering vraagt om dit soort processen en oplossingen omdat organisaties en individuen alleen de gevolgen van die klimaatverandering maar mondjesmaat kunnen beperken. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord!”