Wat groeit dat gras toch hard, de maairondes gaan weer van start!

1 mei 2019 Voor goed waterbeheer is het van belang dat sloten, vaarten en kanalen het hele jaar door goed worden onderhouden. Ieder jaar voert waterschap Brabantse Delta daarom maaionderhoud uit. Op 1 mei start de eerste maaiperiode.
De maairondes van waterschap Brabantse Delta gaan weer van start.

Natuurwet

Voordat er gemaaid wordt, wordt nauwkeurig bekeken of er zich geen nesten in het hoge gras bevinden. Als dit het geval is, wordt er niet gemaaid of wordt er om de nesten heen gemaaid. Hierdoor is het mogelijk dat er stukken begroeiing blijven staan.

De aanwezigheid van nesten is niet de enige reden waarom er stukken niet gemaaid zijn. In het kader van de Natuurwet wordt er ook gekeken naar beschermde soorten en naar de functie van de waterlopen die gemaaid worden. Sommige waterlopen zijn namelijk onderdeel van een ecologische verbindingszone of hebben een andere ecologische functie. Door stukken begroeiing te laten staan, hebben dieren en planten de mogelijkheid om beschutting te zoeken en zich voort te planten in, op en rond het water.

Zelf maaien

Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden van de A-watergangen. Als het waterschap in het kader van de Natuurwet heeft besloten om een deel van de begroeiing te laten staan, is het niet gewenst en zelfs strafbaar om deze delen zelf te maaien. De B- en C-waterlopen moeten door de aanliggende perceeleigenaar zelf worden gemaaid waarbij met dezelfde Natuurwet rekening gehouden moet worden.

Ruimte maken

Om efficiënt te werken en schade te beperken, is het belangrijk dat de waterlopen die gemaaid worden goed bereikbaar zijn voor het waterschap. Wij vragen u waterlopen vrij te houden van obstakels en te zorgen voor zo min mogelijk belemmeringen. In de Keur vindt u informatie die op uw situatie van toepassing is.

De Keur

In de Keur staan de regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen (sloten, beken en rivieren) en bijbehorende kunstwerken (gemalen, stuwen). Alle informatie over de keur vindt u op de Brabant Keur website.

Locaties

Op de maaikaart van waterschap Brabantse Delta ziet u waar, wanneer en hoe er gemaaid wordt.

Uitleg gebruik maaikaart

Voer in het menu aan de bovenkant uw adres of postcode in. Kies in het linkermenu de maaiperiode. De uitleg over de gekleurde lijnen staat aan de rechterkant.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.