Scholieren bouwen nestkasten voor het waterschap: hoe zit dat?

25 juni 2019 Ze zijn er een aantal maanden druk mee geweest. Negen leerlingen van klas 3 van het Markland College in Oudenbosch. Opdracht was om, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen, muizen en mollen te weren op de dijken van waterschap Brabantse Delta. Het resultaat: 70 nestkasten voor roofvogels, die een plekje op de dijk tussen Willemstad en Noordschans gaan krijgen. Dit is een van de waterschapsopdrachten waar scholieren in West-Brabant afgelopen schooljaar aan hebben gewerkt.
Nestkasten plaatsen

Het waterschap wil graag (meer) jongeren betrekken bij het werk van het waterschap. Dat doet ze  bijvoorbeeld door jongeren rond te leiden op de rioolwaterzuiveringen en gastlessen te geven. Ook kunnen scholieren aan een waterschapsopdracht werken. 

Nestkasten bouwen

Scholieren van het Markland College in Oudenbosch timmerden 70 nestkasten om zo de grasmat van de dijken tegen vraat van muizen en mollen te beschermen. De eerste nestkasten zijn inmiddels geplaatst. Het waterschap heeft vele kilometers dijken en kades in beheer en onderhoud. Deze dijken beschermen ons tegen overstromingen en moeten in goede conditie blijven, ook de grasmat. Mollen en muizen maken deze grasmat kapot. Omdat het waterschap geen bestrijdingsmiddelen gebruikt wordt er zoveel mogelijk gezocht naar een natuurvriendelijke bestrijding. Met de nestkasten als resultaat.

Harkboot

Onderzoek de gevolgen van het gebruik van een harkboot op troebelheid en zuurstofgehalte in het slootwater en breng hierbij de nadelen in kaart. Geef innovatieve oplossingen die de nadelen van de harkbootmethode beperken. Dat was de opdracht waarin drie scholieren van ’t Rijks in Bergen op Zoom hun tanden hebben gezet. Het resultaat? De scholieren adviseren een apparaat achter de harkboot te plaatsen die water uit de sloot oppompt, voorziet van zuurstof en weer terug laat lopen in de sloot. Dit apparaat wordt al gebruikt in de tuinbouw. De harkboot harkt wortels en planten van de bodem van een sloot. Dat betekent een schonere sloot. Echter, de bodem wordt daarmee omgewoeld, waardoor het water troebel wordt en meer zuurstof nodig heeft. Door zuurstof toe te voegen aan het water kan dit deels teniet worden gedaan.

Haarproblematiek

Bij Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Nieuwveer komt gemiddeld rond de 3,2 miljoen liter water per uur voorbij. Dit afvalwater is afkomstig van huishoudens, maar ook van de straatriolering. Met dit water komt ook veel groot afval, zoals plastic en bladeren, zand, slib en schadelijke stoffen mee. Het grootste gedeelte van dit afval en deze stoffen kan effectief uit het water worden verwijderd. Groot afval wordt met harken (een soort zeef) uit het water gehaald en het zand zakt naar de bodem. Haren worden door deze zeef niet uit het water gehaald en komen in de machines terecht. Mavo 3 van Markland College Zevenbergen kreeg de opdracht: bedenk een oplossing zodat Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer (RWZI) geen last meer heeft van haren in de machines. Verrassend was hoe deze toch complexe problematiek werd opgepakt door de scholieren. Behalve de verwachte oplossingen met roosters en filters, waren er ook meer creatieve, out-of-the-box-ideeën zoals een schraper-systeem en zelfs een distillatie-voorstel.

Onderhoud en wateraanvoer Sluis Roode Vaart

Vier 4VWO scholieren van het Markland College Zevenbergen werkten de afgelopen weken hard aan hun opdracht over de zoetwaterinlaat bij sluis Roode Vaart. De sluis in Moerdijk wordt gerenoveerd om boten veilig door te laten en het gebied te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast willen we als waterschap een inlaatvoorziening voor zoet water realiseren. Via openingen en grote buizen kunnen we dan zoet water vanuit het Hollands Diep naar het achterliggende gebied laten stromen. Zoet water dat nu en in de toekomst belangrijk is voor landbouw, natuur en recreatie. Maar hoe maken we die sluis en inlaatvoorziening zo duurzaam mogelijk?  De studenten zochten het uit. Zon, wind en water werden onderzocht als energiebron, en zelfs aan een duurzame batterij hebben de scholieren gedacht. Mooie ideeën dus!

Waterspeeltoestel ‘Hoe wordt rioolwater gezuiverd’

Brugklasleerlingen van het Markland College Oudenbosch hebben waterspeeltoestellen ontworpen. Het waterspeeltoestel moest veilig zijn voor kinderen, uitdagen om mee te spelen maar ook uitleggen hoe het proces van waterzuivering verloopt. Het is de bedoeling dat jongeren op een speelse manier ontdekken hoe het zuiveringsproces werkt. 

Wordt schoolplein Markland College Zevenbergen groen?

"Ontwerp je eigen groene schoolplein; maak daarbij water zichtbaar”, dat was de opdracht voor Technasium-leerlingen, klas 2 van het Markland College in Zevenbergen. In groepjes zijn de leerlingen aan de slag gegaan. Met als resultaat twintig maquettes van hun eigen schoolplein. Volgend schooljaar wil het Markland College graag weer een waterschapsopdracht uitvoeren.