Resultaten Waterschapsspiegel over 2018 nu beschikbaar in WAVES

17 juni 2019 De gegevens over de resultaten van de waterschappen in 2018 zijn vanaf nu beschikbaar via het WAVES dashboard en de onderliggende WAVES-database.

In het WAVES dashboard kunnen alle waterschappen makkelijk met elkaar worden vergeleken met als doel om van elkaar te leren en samen te verbeteren. Onder andere over hun werkzaamheden op het gebied van waterveiligheid, schoon en voldoende water, en het zuiveren van rioolwater. De gegevens zijn opgehaald in het kader van de bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel.

Bezoek www.waterschapsspiegel.nl voor meer informatie.

Het WAVES dashboard is ook beschikbaar als mobiele app voor iOS en Android (zoek op ‘WAVES dashboard’ in de Apple store of via Google Play). 

Uitbreiden

Ook actuele onderwerpen krijgen steeds meer aandacht om zo de ontwikkeling daarvan zichtbaar te kunnen maken. Waterschappen verzamelen momenteel in pilots bijvoorbeeld data op het gebied van crisisbeheersing en bestrijding van plaagsoorten, zodat deze thema’s vanaf volgend jaar ook inzichtelijk kunnen worden gemaakt in Waterschapsspiegel.  

Tussenjaar

Iedere 2 jaar verschijnen de rapportages Waterschapsspiegel en Waterschapspeil, waarin de landelijke stand van zaken wordt geschetst op waterschaps- en sectorniveau. Over 2018 verschijnen deze rapportages weliswaar niet, maar de gegevens zijn wel beschikbaar via het WAVES dashboard en de WAVES databank. Download de rapportage Waterschapsspiegel 2018 PDF (met gegevens over 2017). De volgende rapportage gaat over 2019 en verschijnt in 2020.

Meer informatie?

Neem contact op met Miranda Pieron (bedrijfsvergelijkingen@uvw.nl).