Vlaamse en Nederlandse bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen onderzoeken de komende jaren de mogelijkheden en technieken om bij de kweek van aardbeienplanten voor het volgende productieseizoen water te hergebruiken. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe uitspoeling en lozing van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen tot vrijwel nul gereduceerd kan worden. De kennis is belangrijk om kweekbedrijven aan beide zijden van de grens te stimuleren te investeren in deze technieken. Dat alles voor een betere waterkwaliteit, minder watergebruik en kostenbesparing. Op 4 oktober gaven de betrokken organisaties hiervoor het startsein in Bavel in het kader van het Interregproject Vlaanderen-Nederland.

Recirculatiesysteem

De kweek van aardbeienplanten voor de productieteelt gebeurt door een aantal gespecificeerde bedrijven in de grensregio van West-Brabant in Nederland en de Vlaamse Noorderkempen. Daarvoor gebruiken de kwekers zogeheten trayvelden. Bij de afwatering van die trayvelden is er kans op het afstromen van water met daarin voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit onderzoeksproject moet de mogelijkheden inzichtelijk maken voor de betrokken bedrijven om dat water te zuiveren en te recirculeren.

Samenwerken aan schoon en voldoende water

Het project draagt de aanduiding RECUPA en is een mooi voorbeeld van Vlaamse-Nederlandse samenwerking voor schoon water. Hergebruik van water betekent ook dat er minder grondwater nodig is. Dat is weer van belang gezien de klimaatverandering en de noodzakelijke klimaatadaptatie door de grondwatervoorraad en het oppervlaktewater minder te belasten. Klimaatadaptatie en duurzaam ondernemen gaan hiermee hand in hand. Kennis delen is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Interreg

Trekker van dit project is de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Partners in het project zijn naast het waterschap het proefcentrum Hoogstraten en het Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver. Deze onderzoekscentra leveren een belangrijke bijdrage aan de uitbouw van de tuinbouw in Vlaanderen. Adriaensen LV, Frank Boeren, Van der Avoird Trayplant B.V. en Frank van Alphen Aardbeienplanten BV zijn als belangrijke spelers in de kweek van aardbeienplanten eveneens projectpartners. RECUPA is een Interregproject voor de regionale ontwikkeling van Vlaanderen en Nederland. De Europese Unie verleent subsidie voor dit project dat loopt tot maart 2022. Financiers en projectpartners naast het waterschap zijn ZLTO, provincie Noord-Brabant, Landbouw Innovatiebureau Brabant (LIB), Provincie Antwerpen, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de deelnemende tuinders.

Week van de Duurzaamheid

Vanaf 3 oktober besteden we tijdens onze Week van de Duurzaamheid extra aandacht aan de toepassing van duurzaamheid in ons dagelijks werk. Zo sluiten we aan bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld om de wereld in 2030 een betere plek te maken. We focussen ons op de doelen waar we de meeste impact hebben en die bij onze waterschapstaken horen zoals schoon water, klimaatbestendig, veilig leven met water, duurzame energie en circulaire economie.