Grondwateronttrekking voor parken en openbaar groen, golfbanen/recreatie en sportvelden is altijd vergunningsplichtig. Beregening in deze situaties wordt landelijk als 'laagwaardig gebruik' geclassificeerd. Per situatie is er sprake van maatwerk.

Vergunning aanvragen

U moet hiervoor altijd een vergunning aanvragen. Een watervergunning kunt u alleen digitaal aanvragen via Omgevingsloket Online. Kies bij water gerelateerde werkzaamheden voor "werkzaamheden binnen de watervergunning''.

Toetsingscriteria van uw aanvraag

De nadruk ligt op het gebruik van alternatieven boven het gebruik van grondwater. Als het gebruik van grondwater toch onvermijdelijk is, dient dit zo zuinig mogelijk te gebeuren. Ook dient het grondwatergebruik te worden gecompenseerd. Het waterschap kijkt hierbij naar de laatste stand der techniek. Ten slotte geldt dat het slaan van meerdere putten tot een minimum beperkt wordt.

Specifiek voor nieuw aan te leggen sportvelden geldt dat de voorkeur uitgaat naar bevloeiing van onderaf in plaats van reguliere beregening. Dit is een relatief nieuwe techniek voor zowel natuurgras als kunstgras die overmatige verdamping en afvloeiing van beregeningswater tegengaat en tegelijkertijd benut kan worden om het sportveld in te natte omstandigheden beter te ontwateren.

Voor meer informatie zie hoofdstuk 22 van de Beleidsregels.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?