Sloten, Oevers en Dijken op Orde

Het waterschap bewaakt en onderhoudt sloten, oevers en dijken. Hierdoor houd je droge voeten en kun je wonen en werken in een veilige leefomgeving. Er zijn spelregels voor wonen en werken aan het water en een dijk. Deze regels staan in de Keur. Het waterschap is gestart met het project Sloten, oevers en dijken op orde (SODO) om alle situaties in lijn te brengen met de huidige Keur. Het oplossen van de keurovertredingen verloopt in verschillende fasen tot eind 2021. Het project speelt zich af in West- en Midden-Brabant: het hele beheergebied van waterschap Brabantse Delta.

Een hek haaks op het water waar de machine niet langs kan om onderhoud uit te voeren

De Keur

In 2004 is waterschap Brabantse Delta ontstaan uit een fusie met vier andere waterschappen en een hoogheemraadschap. Hierdoor ontstond één waterschap voor bijna heel West- en Midden-Brabant en kwamen de verschillende regels onder beheer van het waterschap Brabantse Delta. In 2008 kwam er een gezamenlijke Keur. In deze Keur kwamen de regels voor het hele gebied wel op één lijn, maar de oude situaties voldeden in de praktijk nog niet aan de nieuwe regels. Het waterschap is gestart met het project Sloten, oevers en dijken op orde (SODO) om uiteindelijk alle situaties in lijn te brengen met de huidige Keur. 

Situaties oplossen ter voorkoming van wateroverlast en overstromingsgevaar

Tot nu toe zijn ‘oude’ situaties nog niet in lijn gebracht met de Keur waterschap Brabantse Delta 2015. Juridisch gezien is er hierdoor een groot aantal overtredingen op basis van de huidige Keur. Het waterschap heeft de overtredingen onderzocht en wil deze de komende jaren oplossen ter voorkoming van wateroverlast en overstromingsgevaar. Zo houd je droge voeten en kun je wonen en werken in een veilige omgeving.

Om welke Keurovertredingen gaat het?

Belangrijkste overtredingen bij sloten:

  • Beplanting in de sloot
  • Bouwwerk in de sloot of op de onderhoudsstrook
  • Afrasteringen, hekwerken en obstakels op de onderhoudsstrook

Belangrijkste overtredingen op dijken:

Meer over de Keur

Hoe gaan we dit aanpakken?

Wat gaan we doen?

Samen met bewoners, bedrijven, agrariërs en gemeenten werkt het waterschap de komende jaren aan het oplossen van de ‘oude’ Keurovertredingen. Zodat alle sloten, oevers, en dijken eind 2021 weer op orde zijn. Is er op of rondom jouw perceel sprake van een Keurovertreding van vóór 2013? Dan ontvang je daarover een brief van het waterschap om de situatie op te lossen. De uitvoering is gestart in maart 2016.

Naast het project gaan de reguliere werkzaamheden voor het controleren van de veiligheid in Brabant natuurlijk door. Ziet het waterschap een ‘nieuwe’ overtreding, ook dan zal het waterschap hierover met jou in gesprek gaan. Dit hoort dan weliswaar niet binnen dit project, maar heeft inhoudelijk hetzelfde doel: Samen zorgen voor droge voeten en een veilige leefomgeving.

Wat zijn je opties?

  • Situaties die geen grote negatieve gevolgen hebben voor sloten, oevers en dijken komen in aanmerking voor een vergunning. Je ontvangt hier schriftelijk bericht over.
  • Situaties met mogelijk negatieve gevolgen voor sloten, oevers en dijken worden nader bekeken. Je ontvangt bericht van het waterschap voor het maken van een afspraak.
  • Het kan ook voorkomen dat je grond in gebruik heeft van het waterschap. In dat geval ontvang je ook een brief om samen met het waterschap het grondgebruik te regelen. 

Lees meer over in aanmerking komen voor een vergunning. 

Lees meer over regelen grondgebruik.

Resultaat

Eind 2021 heeft het oplossen van de Keurovertredingen geleid tot:

  • Vergunningen voor bestaande Keurovertredingen die geen grote negatieve gevolgen hebben voor sloten, oevers en dijken;
  • Aanpassingen van Keurovertredingen die negatieve gevolgen hebben voor sloten, oevers en dijken.

Antwoord op veel gestelde vragen

Heb je nog vragen over oplossen Keurovertredingen? Wij helpen je graag verder. Bekijk hiervoor eerst onze veel gestelde vragen en antwoorden.

Contact

Staat jouw vraag niet bij de veelgestelde vragen? Vul dan het contactformulier in of bel T 076 564 10 00.