Sloten, Oevers en Dijken op Orde

Het waterschap bewaakt en onderhoudt sloten, oevers en dijken. Hierdoor houdt u droge voeten en kunt u wonen en werken in een veilige leefomgeving. Er zijn spelregels voor wonen en werken aan het water en een dijk. Deze regels staan in de Keur. Het waterschap is gestart met het project Sloten, oevers en dijken op orde (SODO) om alle situaties in lijn te brengen met de huidige Keur. Het oplossen van de keurovertredingen verloopt in verschillende fasen tot eind 2021. Het project speelt zich af in West- en Midden-Brabant: het hele beheergebied van waterschap Brabantse Delta.