Waterschap Brabantse Delta vraagt samen met partners binnen het streeknetwerk Landstad De Baronie aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de regels te versoepelen voor het gebruik van maaisel van oevers, bermen en natuurgebieden.