Waterschap Brabantse Delta vraagt samen met partners binnen het streeknetwerk Landstad De Baronie aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de regels te versoepelen voor het gebruik van maaisel van oevers, bermen en natuurgebieden.

Volgens de huidige wetgeving is het niet toegestaan om dat maaisel na bewerking als organische stof te gebruiken in de directe omgeving. Bewerkingen moeten worden gedaan door gespecialiseerde bedrijven. Nadeel hiervan is echter dat er dan veel transportbewegingen nodig zijn die zorgen voor extra CO2 en stikstof.

Bodemverbeteraar

De betreffende partners vinden dit een onwenselijke situatie. Door het maaisel bijvoorbeeld te fermenteren of composteren, ontstaat er een stof die heel goed als bodemverbeteraar kan worden gebruikt. Bij dit proces zetten bacteriën en schimmels het maaisel in een zuurstofloze omgeving om in voedingsstoffen voor andere planten.

Verschillende voordelen

Door het maaisel lokaal te verwerken, zijn er weinig transportbewegingen nodig. Dat scheelt in de uitstoot van CO2 en stikstof. Een ander voordeel is dat door het fermentatieproces onkruidzaden onschadelijk worden gemaakt en zo niet verspreid worden over het land. Daarnaast is een natuurlijke bodemverbeteraar van belang voor het vasthouden van voldoende water. Dat belang is duidelijk na de droge zomers van 2018 en 2019.

De brief is getekend door alle gemeenten en het waterschap binnen Landstad De Baronie. Ook de gemeente Gilze en Rijen tekent mee omdat zij goede mogelijkheden ziet in het lokaal verwerken van het vrijkomende maaisel.