Home

Nieuws

 • Waterschap Brabantse Delta zet voor zes jaar de koers uit

  Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft de eerste versie (ontwerp) van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. Iedereen kan dat Waterbeheerprogramma (WBP) op de website van het waterschap inzien en tot en met 18 mei hierop een reactie (zienswijze) geven. Dat kan eenvoudig met een online formulier.
  Waterbeheerprogramma 2022-2027
 • Grondwaterstanden in Brabant nog aan de krappe kant

  In delen van Brabant zijn de grondwaterstanden nog steeds laag. Het spande er dan ook tot het laatste moment om of de Brabantse waterschappen dit voorjaar graslandberegening konden toestaan. Op dit moment staan de meeste peilbuizen boven de grenswaarde. Daarom hebben de waterschappen besloten dat agrariërs en andere grondeigenaren hun grasland van 1 april tot 1 juni mogen beregenen met grondwater.
 • Waterschap Brabantse Delta zet samen met tien andere partners het werk aan natuur en water op de Brabantse Wal voort

  Waterschap Brabantse Delta tekent samen met tien andere partners de ‘aanvullende’ overeenkomst (addendum) om de samenwerking op het gebied van natuur en water op de Brabantse Wal voort te zetten. Naast Nederlandse organisaties werken ook de Vlaamse partners Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos hieraan mee.
  Brabantse Wal vanuit de lucht met in het midden De Groote Meer en op de voorgrond als een bredere strook het zuiveringsfilter

Wat een Waterbazen!

Word jij ook een Waterbaas?

Midden- en West-Brabant zit vol met Waterbazen: mensen die met grote of kleine aanpassingen iets doen om te zorgen voor schoon of voldoende water. Zo vissen steeds meer mensen afval uit het water. Wil jij ook bijdragen aan schoon en voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt!

Weten hoe jij een Waterbaas wordt?