Karin van den Berg

Karin van den Berg.jpg

Functie:

Bestuurslid fractie Water Natuurlijk

Nevenfunctie: Strategisch adviseur Public Affairs gemeente Tilburg (bezoldigd)

Nevenfunctie: Eigenaar AvK Hooge Zwaluwe (bezoldigd)

Nevenfunctie: Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Venlo (bezoldigd)

Nevenfunctie: Voorzitter Rekenkamercommissie gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand (bezoldigd)

Nevenfunctie: Lid Onafhankelijke Rekenkamer Leerdam (bezoldigd)

Nevenfunctie: Secretaris Vereniging Brabantse Gemeenten Tilburg (bezoldigd)

Nevenfunctie: Voorzitter GroenLinks Brabant (onbezoldigd)

Nevenfunctie: Lid van de referendumcommissie Landgraaf (bezoldigd)

Nevenfunctie: Voorzitter van de Rekenkamercommissie Zutphen

Financiële belangen: geen

Woonplaats:

Hooge Zwaluwe

E-mailadres:

k.van.den.berg@brabantsedelta.nl