Theo Schots

Theo-Schots.jpg

Functie:

Bestuurslid fractie Bedrijven

Nevenfunctie: Penningmeester stichting ’t Harinckhof Bergen op Zoom (onbezoldigd)

Nevenfunctie: Voorzitter Stichting Schoorsteen Nedalco (onbezoldigd)

Nevenfunctie: Adviseur Royal Cosun Groep Breda (bezoldigd)

Nevenfunctie: Penningmeester stichting Bomen van de Spiritus Bergen op Zoom (onbezoldigd)

Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Voorzitter Belastingsamenwerking West-Brabant

Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Aandeelhoudersvertegenwoordiger N.V. Slibverwerking Noord-Brabant

Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Lid algemeen bestuur Het Waterschapshuis

Financiële belangen: geen

Woonplaats:

Bergen op Zoom

E-mailadres:

th.schots@brabantsedelta.nl