Een poel is een geïsoleerde waterpartij met een natuurlijke bodem. Er is geen sprake van in- of uitstromend water van/naar het hoofdoppervlaktewatersysteem.

Vergunning of melding?

Let op: wanneer de waterpartij voorzien is van een kunstmatige bodemafdichting van bijvoorbeeld steen of folie, waardoor het water niet in contact staat met het omliggende grond- en oppervlaktewater, dan spreken we van een vijver. Het waterschap heeft geen wet- en regelgeving rondom de aanleg van een vijver. Bij uw werkzaamheden of activiteiten kunt u wel te maken krijgen met wet- en regelgeving vanuit andere (overheids)instanties en de eigenaar van de grond. Houdt u hier rekening mee voordat u begint met de eventuele aanleg van een vijver.

Twijfelt u of het oppervlaktewater dat u wilt aanleggen door de wetgeving wordt gezien als poel? 

Open de Leggerkaarten

U weet nu welke categorie het water heeft waar u iets wilt doen. Wat mag daar wel en wat niet? Moet u een vergunning aanvragen, volstaat een melding of kunt u starten zonder vergunning of melding? Het waterschap heeft regels opgesteld die staan in de Keur. Via de website Brabant Keur kunt u kijken of u kunt volstaan met een melding of een vergunning moet aanvragen.

Ga naar de website Brabant Keur

Activiteit melden

Direct vergunning aanvragen

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?