Politieke partijen

Tijdens de waterschapsverkiezing op 15 maart 2023 kunt u stemmen op politieke partijen. Deze partijen kunnen onderdeel worden van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Stem op de partij waarvan de ideeën het dichts in de buurt komen van jouw ideeën over goed waterbeheer.

Centraal stembureau 3 februari 2023

Op vrijdag 3 februari 2023 stelde het centraal stembureau in een openbare zitting de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen vast. Dat deed het centraal stembureau op basis van dit proces verbaal.

De kandidatenlijsten van de politieke partijen zijn nu definitief en de partijen weten ook wat de volgorde van de partijen is tijdens de verkiezingen, daarmee weten de partijen hun lijstnummer.

Het proces verbaal van de zitting ligt nu ter inzage

Centraal stembureau 23 maart 2023

Op donderdag 23 maart 2023 stelde het centraal stembureau in een openbare zitting de uitslag van de waterschapsverkiezingen voor waterschap Brabantse Delta vast. Dat deed het centraal stembureau op basis van dit proces verbaal.

Daarnaast controleerde het centraal stembureau de optelling van de stemmen en de zetelverdeling. Dat deed het stembureau op basis van onderstaande controleprotocollen: