Het kabinet kiest ervoor niet te bezuinigen, maar juist te investeren in energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en zoet water. Er wordt 200 miljoen euro extra gereserveerd voor de droogte-aanpak en klimaatadaptatie, 150 miljoen voor zoetwatermaatregelen, 40 miljoen voor circulaire economie en 5 miljard euro voor stikstofmaatregelen. De waterschappen zijn positief over de toekomstgerichte aanpak van het kabinet en dragen hier met hun jaarlijkse investeringen van 1,7 miljard euro graag hun steentje aan bij.