Activiteit melden

Uw activiteit melden draagt bij aan onze (water)veiligheid. Hiermee voorkomt het waterschap dat rivieroevers en dijken beschadigen en dat sloten verstopt raken en overstromen. Op basis van de landelijke Waterwet en de Keur beoordeelt waterschap Brabantse Delta uw melding. 

Aanpak

Digitaal

Een activiteit melden kunt u digitaal doen via Omgevingsloket Online (OLO). De melding dient u rechtstreeks in bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. Voor het digitaal aanvragen heeft u een digitale handtekening nodig. Particulieren ondertekenen met DigiD. Bedrijven gebruiken e-Herkenning voor ondertekening. Meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit Milieubeheer dienen via het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) gedaan te worden. 

Schriftelijk

Een activiteit melden kan ook schriftelijk. Hiervoor maakt u gebruik van één van onderstaande formulieren. U kunt het formulier digitaal invullen en vervolgens uitprinten onderteken. De melding stuurt u naar vergunningen@brabantsedelta.nl of per post naar: Waterschap Brabantse Delta, t.a.v. afdeling vergunningen, postbus 5520, 4801 DZ in Breda.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.