Legger

De Legger is een verzameling van documenten en tekeningen van het hele beheergebied van het waterschap, waarin staat waar elk deel van de Keur van toepassing is. Daarbij horen bijvoorbeeld alle stuwen, gemalen, duikers, dijken, waterbergingen, vaarwegen en waterlopen. Waterschap Brabantse Delta gebruikt de Legger als wettelijk middel voor beheer, onderhoud, handhaving en vergunningverlening.

Wat is vastgelegd in de Legger?

Een Legger bevat specifieke informatie over ons watersysteem en onze dijken. De status, ligging, afmetingen en vorm van waterlopen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en kunstwerken worden in de Legger vastgelegd. Daarnaast bevat de legger informatie over de beschermingszones langs waterlopen en dijken en over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.

De Legger bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Leggerkaarten: dit is een grafische weergave van alle objecten en zones die deel uitmaken van de Legger
  • Leggertabellen: hierin staan per object de kenmerkende afmetingen en eigenschappen waaraan ze moeten voldoen
  • Leggerboeken: in een leggerboek per type water of kering, staat toelichting op de legger en de regels rondom de onderhoudsplicht.

Bijzonderheden

Wanneer wijzigingen nog niet in de Legger zijn verwerkt, voorziet de Keur in overgangsbepalingen. Voorbeelden van zulke wijzigingen zijn het verleggen van een waterloop of de aanleg van een nieuwe waterkering.

Aanpak

Wanneer heeft u te maken met de Legger? 

Wilt u iets doen op een specifieke locatie? Raadpleeg dan eerst de Legger. Op de leggerkaarten ziet u aan welke soort water of dijk u woont of werkt. De Legger drukt dat uit in een categorie. Die informatie heeft u nodig voor de aanvraag van een watervergunning of voor het doen van een melding voor uw activiteit. In de Legger ziet u ook wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze categorie water of dijk: u zelf, Waterschap Brabantse Delta, of een andere partij. In de bijbehorende leggerboeken (Overheid.nl) staan de regels rondom de onderhoudsplicht, en een gedetailleerde toelichting bij de leggerkaart. In het leggerboek over primaire keringen is meer informatie te vinden over waar het profiel van vrije ruimte rondom primaire keringen precies ligt, en welke regels in die zone gelden.

Open de Leggerkaarten

Gebruik de Keur

U weet nu in welke categorie het water of de dijk waar u iets wilt doen valt. Wat mag daar wel en wat niet? Moet u een vergunning aanvragen, volstaat een melding of kunt u starten zonder vergunning of melding? Dit leest u in de Keur.

Meer over de Keur

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.