Schouw

Sloten en vijvers hebben ook een belangrijke functie. Ze vangen regenwater op en voeren het af. Ook bieden ze ruimte aan natuur. Voor eigenaren van een perceel dat grenst aan een sloot, zijn er regels voor het onderhoud van die sloot. De Schouw is een jaarlijkse inspectie van waterkeringen, wateren en werken. Hiermee controleert waterschap Brabantse Delta of het onderhoud volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn is uitgevoerd.

Voorwaarden

Wie controleren we?

Bezit u een perceel langs een sloot? Dan is de kans groot dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de sloot en het talud. De sloten die het waterschap kan controleren, vindt u op de Schouwkaart. Deze is digitaal beschikbaar en ligt ter inzage op het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta.

Welke sloten moeten onderhouden worden?

Om te zien welke sloten onderhouden moeten worden, kunt u gebruik maken van de schouwkaart. Wanneer u inzoomt worden de sloten en de percelen zichtbaar. In de linkerbalk van de kaart vindt u de zoekmachine. Daaronder staat de legenda. De schouwsloten zijn paars gemarkeerd en de hoofdwaterlopen blauw. De hoofdwaterlopen zijn in beheer bij het waterschap.

Open de schouwkaart (aan de schouwkaart kunnen geen rechten worden ontleend.)

Bijzonderheden

Wat gebeurt er bij een overtreding?

Als tijdens de schouw een of meerdere overtredingen zijn geconstateerd, dan ontvangt u een waarschuwingsbrief. Hierna krijgt u de gelegenheid alsnog het onderhoud uit te voeren. Blijkt bij de hercontrole dat nog niet aan de onderhoudsplicht is voldaan, dan kan een last onder dwangsom het gevolg zijn.

Aanpak

Stap 1: Bent u onderhoudsplichtig?

Grondeigenaren, grondgebruikers en pachters in Brabant zijn verplicht jaarlijks onderhoud uit te voeren aan sloten die belangrijk zijn voor aan- en afvoer van water. Voordat de schouw van start gaat, moet alles in orde zijn. In de legger staat of u onderhoudsplichtig bent.

Meer over de Legger

Stap 2: Wat moet u doen?

Woont u aan het water en heeft u in de legger gelezen dat u onderhoudsplichtig bent? In de Keur leest u wat u zelf kunt of moet doen voor schone sloten, beken en rivieren. Enkele tips:

 • Verander niets aan de oorspronkelijke vorm van wateren;
 • Maai begroeiing tijdig, haal het maaisel uit het water en ruim het maaisel op;
 • Houd kades en onderhoudsstroken vrij van obstakels en belemmeringen voor onderhoud;
 • Verwijder (overtollige) waterplanten;
 • Verwijder drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen;
 • Houd waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die wateren met elkaar verbinden schoon;
 • Herstel oevers en taluds (schuine gedeelte tussen water en oever) waar nodig

Let op! Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg de Keur voor meer informatie.

Stap 3: Het hele jaar door

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds uiteraard in goede staat zijn. U bent het hele jaar door onder andere verantwoordelijk voor:

 • Weghalen van overtollige waterplanten, drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken en gezonken voorwerpen.
 • Schoonhouden van duikers, waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden.
 • Maaien van slootkanten.
 • Noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.