Verzoek om handhaving

Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap treedt handhavend op tegen overtredingen. Als u denkt, dat iemand de regelgeving waarvoor het waterschap verantwoordelijk is overtreedt, kunt u waterschap Brabantse Delta verzoeken om daar handhavend tegen op te treden. Denk bijvoorbeeld aan het illegaal lozen van afvalwater op oppervlaktewater.

Aanpak

U kunt bij waterschap Brabantse Delta een 'verzoek tot handhaving' indienen, indien u vermoedt dat iemand de regels overtreedt. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via T 076 564 10 00 of stuur uw verzoek naar: 

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. Afdeling handhaving
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Nadat uw verzoek is binnengekomen, neemt waterschap Brabantse Delta een besluit om wel of niet handhavend op te treden. Tegen het besluit kunt u bezwaar indienen. 

Ik wil bezwaar maken

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.