Kaart van Cruijslandse Kreken

Na een periode van voorbereiding is het nu zover dat er gestart wordt met de uitvoering van het project Cruijslandse Kreken en Smalle Beek. Op 1 april 2016 ondertekenden de partners al de samenwerkingsovereenkomst. Zij spraken daarbij af om gezamenlijk een uitvoeringsprogramma op te stellen.

De samenwerkingspartners (regionale agrarisch ondernemers, waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Steenbergen en Roosendaal, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap) lijken tegengestelde belangen te hebben in het gebied van de Cruijslandse Kreken. In dit gezamenlijk project lossen ze echter elkaars probleem op. Boeren lossen het probleem op van waterschap, gemeenten en provincie en leggen natuur (Ecologische Verbindingszone, kreekherstel, etc.) aan op hun eigen grond. Het waterschap realiseert op haar beurt een verbeterd watersysteem ten gunste van de boeren. Daarnaast kunnen recreatieve doelen vanuit het programma West Brabantse Waterlinie meegenomen worden. Het initiatief van de ondernemers en de ambitie van het waterschap bieden samen een unieke kans om het gebied een impuls te geven.

Aanpak

In het gebied vinden de komende jaren diverse maatregelen plaats. Van ecologische verbindingszones (evz’s), kreekherstel tot waterberging.

De automatisering van gemaal Brooijmans is de eerste maatregel om het gebied minder kwetsbaar te maken voor wateroverlast. Dit houdt in dat er een geautomatiseerd systeem in werking is gesteld waardoor gemaal Brooijmans (tussen Kruisland en Steenbergen) niet pas gaat malen als de waterstand bij het gemaal gaat stijgen, maar al als er veel water onderweg is uit hoger gelegen gebieden. Na zware regenval ontstond de meeste overlast vaak pas na een dag, als het water uit die gebieden de Kruislandse polders had bereikt.

Resultaat

In de uitvoeringsovereenkomst wordt in deze periode 3,7 kilometer ecologische verbindingszone (evz) van 25 meter breed gerealiseerd, eventueel in combinatie met kreekherstel. Bovendien moet er 4,5 hectare waterberging in het gebied komen. De oude oevers van de kreken worden hersteld waardoor er meer ruimte ontstaat voor waterberging.

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Periode

Automatisering gemaal Brooijmans:

  • Voorbereidingsfase: medio 2017 – eind 2017
  • Uitvoeringsfase: begin 2018 – medio 2018

Aanleg EVZ/kreekherstel/waterberging

  • Voorbereidingsfase: begin 2018 - medio 2018
  • Ontwerpfase: medio 2018 – medio 2019    
  • Uitvoeringsfase: medio 2020 – eind 2020

Wat merkt u ervan?

Tijdens de uitvoeringsfase kunnen er aannemers in het veld actief zijn met graafmachines en tractoren.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?