Waterschap Brabantse Delta werkt samen in het project Cruijslandse Kreken en Smalle Beek met agrarische ondernemers, gemeenten Steenbergen en Roosendaal, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap.

Agrarisch ondernemers, waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Steenbergen en Roosendaal, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap onderzoeken mogelijkheden voor:

  • aanleg van nieuwe kilometers ecologische verbindingszone
  • kreekherstel 
  • maatregelen om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren

Het initiatief van de agrarische ondernemers en de ambitie van het waterschap bieden samen een unieke kans om het gebied een impuls te geven. In dit bijzondere project kunnen boeren en waterschap elkaar helpen bij het realiseren van hun doelen. Boeren kunnen op eigen grond natuur aanleggen en het waterschap onderzoekt de opties om wateroverlast voor boeren te verminderen. Daarnaast wordt gekeken of recreatieve doelen vanuit het programma West Brabantse Waterlinie meegenomen kunnen worden.

Projectgebied Cruijslandse Kreken en Smalle Beek
Projectgebied Cruijslandse Kreken en Smalle Beek

Aanpak

Het aanleggen van een gebiedsregeling in gemaal Brooijmans in 2018 was de eerste maatregel om het gebied minder kwetsbaar te maken voor wateroverlast. Er is een systeem in werking gesteld waardoor gemaal Brooijmans (tussen Kruisland en Steenbergen) niet pas gaat malen als de waterstand bij het gemaal gaat stijgen, maar al als er veel water onderweg is uit hoger gelegen gebieden. Na zware regenval ontstond de meeste overlast vaak pas na een dag, als het water uit die gebieden de Kruislandse polders had bereikt.
De komende tijd gaan de partijen verder in gesprek over  ecologische verbindingszones, kreekherstel  en  waterberging. 

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Periode

Gebiedsregeling gemaal Brooijmans:

  • Voorbereidingsfase: medio 2017 – eind 2017
  • Uitvoeringsfase: begin 2018 – medio 2018

Aanleg EVZ/kreekherstel/waterberging

  • Onderzoek/voorbereidingsfase: begin 2020

Wat merkt u ervan?

Tijdens de uitvoeringsfase kunnen er aannemers in het veld actief zijn met graafmachines en tractoren.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?