Waterschap Brabantse Delta werkt in het project Cruijslandse Kreken en Smalle Beek samen met agrarische ondernemers, gemeenten Steenbergen en Roosendaal, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap.

Het project

Agrarische ondernemers, waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Steenbergen en Roosendaal, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap onderzoeken samen de mogelijkheden voor:

  • aanleg van nieuwe kilometers ecologische verbindingszone,
  • kreekherstel, 
  • maatregelen om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren.

In dit bijzondere project kunnen boeren en het waterschap elkaar helpen bij het realiseren van hun doelen. Boeren kunnen op eigen grond natuur aanleggen en het waterschap onderzoekt de opties om wateroverlast voor boeren te verminderen. Daarnaast wordt gekeken of recreatieve doelen vanuit het programma West Brabantse Waterlinie meegenomen kunnen worden. Het initiatief van de agrarische ondernemers en de ambitie van het waterschap bieden een unieke kans om het gebied een impuls te geven.

Projectgebied Cruijslandse Kreken en Smalle Beek
Projectgebied Cruijslandse Kreken en Smalle Beek

Aanpak

Het aanleggen van een zogeheten 'gebiedsregeling' in gemaal Brooijmans in 2018 was de eerste maatregel om het gebied minder kwetsbaar te maken voor wateroverlast. Er is een systeem ingesteld waardoor gemaal Brooijmans (tussen Kruisland en Steenbergen) niet pas gaat malen als de waterstand bij het gemaal gaat stijgen, maar al als er veel water onderweg is uit hoger gelegen gebieden. De partijen zijn in gesprek over ecologische verbindingszones, kreekherstel en waterberging. 

Locatie

Bekijk de overzichtskaart

Periode

Gebiedsregeling gemaal Brooijmans:

  • Voorbereidingsfase: medio 2017 – eind 2017
  • Uitvoeringsfase: begin 2018 – medio 2018

EVZ/kreekherstel/waterberging

  • Onderzoek/voorbereidingsfase: 2020

Contact

Heb je een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wil je iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.