Waterschap Brabantse Delta werkt samen in het project Cruijslandse Kreken en Smalle Beek met agrarische ondernemers, gemeenten Steenbergen en Roosendaal, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap.