Het ontwerp-projectplan voor het oostelijke deel van Weimeren (fase 1) is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Van 20 december 2019 tot en met 31 januari 2020 kunt u opmerkingen en wijzigingen op het plan via een zienswijze indienen.