Het ontwerp-projectplan voor het oostelijke deel van Weimeren (fase 1) is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Van 20 december 2019 tot en met 31 januari 2020 kunt u opmerkingen en wijzigingen op het plan via een zienswijze indienen.

Ontwerp-projectplan vastgesteld

Het ontwerp-projectplan voor het oostelijke deel van Weimeren (fase 1) is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Bekijk het plan bij de bekendmakingen op Overheid.nl.

Inhoud ontwerp-projectplan

In het plan staat wat er verandert in het watersysteem. Een groot deel van de sloten verdwijnt en daarvoor in de plaats komen er waterplassen en rietmoeras. Het waterpeil verandert niet. De veranderingen in het watersysteem zijn nodig om de gewenste natuur te krijgen in het gebied.

Reageren op het ontwerp-projectplan

Van 20 december 2019 tot en met 31 januari 2020 kunt u opmerkingen en wijzigingen op het plan via een zienswijze indienen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Zienswijze indienen

Je kunt alleen op veranderingen in het watersysteem reageren. Reacties op andere zaken, zoals recreatie, wegen of natuur worden niet als een zienswijze behandeld. Het plan kunt u ook bekijken bij het waterschap aan Bouvignelaan 5 in Breda. Het projectplan is in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.

Inloopmoment

Op maandag 13 januari is er tussen 16.00 en 21.00 uur een inloopmoment bij Café Elsakker in Prinsenbeek (Nieuwveerweg 2, 4841 KA). U bent welkom om het plan te bekijken en vragen te stellen. Medewerkers van het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie zijn aanwezig. Ook als u hulp nodig heeft bij het indienen van een zienswijze helpen we graag. Aanmelden is niet nodig. 

Vervolg procedure ontwerp-projectplan

We bekijken alle zienswijzen en beoordelen of we het plan moeten aanpassen. Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een persoonlijke terugkoppeling. Hierna stelt het algemeen bestuur van het waterschap het plan definitief vast.