Van 5 september t/m 16 oktober 2019 ligt het ontwerp-projectplan Waterwet “Mitigerende maatregelen Westelijke Langstraat” officieel ter inzage.