Waterschap Brabantse Delta, stichting Kasteel van Wouw en de gemeente Roosendaal werken samen aan de reconstructie van het Kasteel van Wouw. Speerpunten daarbij zijn het zichtbaar maken van de restanten van het kasteel, het opnieuw aanleggen van de omwalling rond het kasteel en het zorgen voor natuurontwikkeling, waterberging en waterinfiltratie (laten wegzakken van water in de bodem) in het gebied.

Aantrekkelijke combinatie

De gracht, de verdedigingswallen en de resten van funderingen worden de komende maanden hersteld en zichtbaar gemaakt. De gracht wordt ook ingezet voor waterinfiltratie en waterberging. Ook wordt er rondom de gracht een natuurlijke verbindingszone aangelegd, waarbij waterpoeltjes met elkaar worden verbonden. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit voor onder andere amfibieën en waterdieren. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke combinatie van cultuur, watermanagement, natuur, landschap en recreatie.

Opgegraven restant van het kasteel van Wouw
Restant van het Kasteel van Wouw

Archeologische waarde

Het Kasteel van Wouw heeft grote archeologische waarde. Het kasteel is vermoedelijk al in de tweede helft van de dertiende eeuw gebouwd als een ronde waterburcht. Aan het eind van de vijftiende eeuw is om de burcht een vesting gemaakt. Deze vesting had vier hoektorens die met aarden wallen aansloten op een voorpoort en een buitengracht. In deze periode werd ook de voorburcht gemoderniseerd.

Wethouder Inge Raaijmakers en Kees Hoendervangers (Stichting Kasteel van Wouw)
Wethouder Inge Raaijmakers (gemeente Roosendaal) en Kees Hoendervangers (Stichting Kasteel van Wouw)

Start van de werkzaamheden

Om de start van de werkzaamheden kracht bij te zetten is op donderdag 22 juli een feestelijke moment georganiseerd. Naast wethouder Inge Raaijmakers (gemeente Roosendaal) was ook Kees Hoendervangers (Stichting Kasteel van Wouw) aanwezig. Zij beiden hebben een symbolische eerste schop in de grond gezet. Het teken van de officiële start van de werkzaamheden.