Vergunning of melding?

U wilt een recreatieve activiteit of evenement organiseren in de buurt van een watergang of waterkering.

Om te kunnen bepalen welke vervolgstappen voor u van toepassing zijn, willen we allereerst van u weten bij welk soort oppervlaktewater u wilt recreëren: bij een A-, B- of C-water. In de Legger is bepaald welke wateren het label A- en B- of C-water hebben gekregen. 

Let op: in de Legger zijn alleen de A- en B-wateren gemarkeerd.

Daarnaast kan het zijn dat u gaat recreëren op of bij een waterkering of in de bijbehorende beschermingszone A of B. In de Legger is bepaald welke keringen onder de wetgeving van het waterschap vallen. Wordt uw kering niet genoemd in de Legger? Dan bestaat er voor deze kering geen regelgeving vanuit het waterschap. (U kunt dan wel te maken krijgen met de regelgeving rondom de watergang waar u gaat recreëren.) 

Open de Leggerkaarten

U weet nu welke categorie het water heeft waar u iets wilt doen. Wat mag daar wel en wat niet? Moet u een vergunning aanvragen, volstaat een melding of kunt u starten zonder vergunning of melding? Het waterschap heeft regels opgesteld die staan in de Keur. Via de website Brabant Keur kunt u kijken of u kunt volstaan met een melding of een vergunning moet aanvragen.

Ga naar de website Brabant Keur

Activiteit melden

Direct vergunning aanvragen

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?