Grond meten
Grond meten

Het waterschap bewaakt en onderhoudt sloten, oevers en dijken. Hierdoor houdt u droge voeten en kunt u wonen en werken in een veilige leefomgeving. Tijdens toezicht en controles van sloten, oevers en dijken zag het waterschap dat veel grond van het waterschap in gebruik is bij bewoners en bedrijven zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. Voor het project Sloten, oevers en dijken op orde maakt het waterschap afspraken over grondgebruik met alle bedrijven en inwoners die zonder toestemming waterschapsgrond in gebruik hebben. Het waterschap benadert alle gebruikers van waterschapsgrond in West- en Midden-Brabant. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Daarnaast gaat het waterschap binnen dit project ook de Keurovertredingen oplossen.

Meer over oplossen Keurovertredingen

Hoe pakken we dit aan? 

Waterschap Brabantse Delta legt u dat in een paar minuten uit.

 

Grond kopen of huren

U heeft een brief ontvangen voor het regelen van grondgebruik, omdat u mogelijk grond van het waterschap in gebruik heeft. Hieronder kunt u direct een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u geen waterschapsgrond in gebruik, maar toch interesse in kopen of huren van grond rondom uw perceel? Vul dan het aanvraagformulier in. Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van deze grond, kan het zijn dat de grondwaarde wordt getaxeerd. 

Afspraak maken

Heeft u een brief ontvangen voor het regelen van grondgebruik? Dan kunt u via de link een afspraak maken. Wij komen dan bij u langs om de situatie te bekijken en te bespreken. Houd hiervoor het zaaknummer bij de hand.

Afspraak maken regelen grondgebruik

Mogelijkheden om grondgebruik te regelen

Sommige stukken grond heeft het waterschap (voorlopig) niet nodig voor het uitoefenen van haar taken. Deze stroken komen voor uitgifte in aanmerking. Het waterschap biedt u daarom de volgende mogelijkheden om het grondgebruik te regelen:

  • U koopt de grond tegen een aantrekkelijk tarief van het waterschap.
  • U huurt of pacht de grond tegen een aantrekkelijk tarief van het waterschap.
  • U geeft aan de grond niet meer te willen gebruiken. De grond moet dan binnen drie maanden leeg teruggegeven worden aan het waterschap.
  • U heeft de grond meer dan 10 of 20 jaar in bezit en u heeft het vermoeden dat er sprake is van verjaring. Geef dit tijdens uw afspraak aan.

Meer over verjaring

Wat zijn de prijzen?

Voor de koop, huur en pacht van de waterschapsgrond gelden binnen het project 'Sloten, oevers en dijken op orde' vaste prijzen per vierkante meter, afhankelijk van de manier waarop de grond gebruikt wordt.

 Grond is in gebruik als:

 Koopprijs per m²

 Huur-/pachtprijs per m² per jaar

 Tuin € 35,-

€ 2,50

 Verharding € 35,-

€ 2,50

 Landbouwgrond

€ 4,-

€ 0,20 (geliberaliseerde pacht)

 Oever is bij het perceel betrokken

 Niet mogelijk*

€ 2,50

* Oevergrond is niet te koop, omdat het waterschap deze grond mogelijk later zelf nodig heeft.

Belangrijk om te weten!

  • De prijzen voor het kopen van grond zijn op basis van het principe ‘kosten koper’. Dit betekent dat bijkomende kosten, zoals de overdrachtsbelasting en de notaris- en Kadasterkosten, voor uw rekening zijn. Indien u landbouwgrond koopt, geldt geen overdrachtsbelasting.
  • Bij verhuur en pacht geldt een minimum van € 100,- per huurovereenkomst per jaar in verband met administratiekosten.

Resultaat project

Eind 2020 heeft het waterschap met alle bedrijven en inwoners die zonder toestemming waterschapsgrond in gebruik hebben afspraken gemaakt over het grondgebruik.

Veel gestelde vragen

Heeft u nog vragen over het regelen van grondgebruik? Wij helpen u graag verder. Bekijk hiervoor eerst onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Contact

Staat u vraag niet bij de veelgestelde vragen? Vul dan het contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?