De afgelopen maanden waren erg droog en warm. De maand mei was zelfs de één van de warmste en droogste maanden mei ooit gemeten. Maar in de eerste helft van juni hebben we een aantal buien gehad. Die buien zijn een welkome adempauze voor de natuur en de landbouw. Maar de droogte is nog niet voorbij.

Ondanks de regen is er nog steeds een groot neerslagtekort. Daarom willen we het water van de buien zo veel mogelijk vasthouden. In hoger gelegen gebieden doen we dat door stuwen omhoog te zetten. Daardoor stroomt er minder water weg uit het gebied. In de lager gelegen gebieden zetten we sluizen juist open, zodat er water vanuit de grotere rivieren binnenstroomt.

De regen van afgelopen periode betekent niet dat we als waterschap de onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in kunnen trekken. Daarvoor is namelijk niet voldoende regen gevallen. Bovendien komt er weer een hele warme en droge week aan. De onttrekkingsverboden moeten voorkomen dat beken en sloten helemaal droogvallen. Dan kan er namelijk schade ontstaan aan oevers en kades en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in de watergangen.