De Wouwervallei tussen Gilze en Rijen en Breda krijgt een natuurlijke inrichting. Zo wordt de waarde van het gebied wat betreft natuur, landschap, recreatie en aanpassing aan het klimaat vergroot. Belangrijke onderdelen zijn het vergroten van de capaciteit om water op te vangen en versterking van de biodiversiteit. Dat is het doel van 6 partijen die op 24 juni een  intentieovereenkomst gesloten hebben om die natuurlijke inrichting te gaan realiseren. Natuur en Landschapsvereniging Gilze en Rijen is trekker van het project. De andere partners zijn Burgerinitiatief Wouwervallei, Stichting Brabants Landschap,  gemeenten Gilze en Rijen en Breda en waterschap Brabantse Delta.