Waterschap Brabantse Delta werkt samen met waterschap De Dommel en andere organisaties aan een samenwerkingsproject voor duurzaam watergebruik op de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg. Samen met Brabant Water, gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant starten zij met een duurzaam systeem voor gebruik en hergebruik van water. Vraag en aanbod worden slim bij elkaar gebracht. Op die manier pakt de samenwerking goed uit voor het milieu en voor de bedrijfsvoering van de betrokken partijen. De samenwerking start met een onderzoek naar de mogelijkheden op deze bedrijventerreinen. Een prijswinnend softwaremodel gaat hen daarbij helpen. Dit initiatief geeft een concrete invulling aan Wereldwaterdag op 22 maart.