Brabants Landschap en waterschap Brabantse Delta willen samen onderzoeken hoe zij de natuur en de waterhuishouding in een deel van de Vloeiweide kunnen herstellen. De organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.