Heb je een stuk grond langs een sloot die belangrijk is voor aan- en afvoer van water? Dan controleert het waterschap of u de sloot goed onderhoudt. Dit doen we 1 keer per jaar en noemen we de ‘schouw’.

Wat moet je doen?

Wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van water, staat in de Legger. Hoe je het water kunt onderhouden, staat in de Keur. Enkele tips:

  • Verander niets aan de originele vorm van het water.
  • Maai de slootkanten op tijd. Haal het maaisel uit het water en ruim het maaisel op.
  • Houd kades en onderhoudsstroken vrij van obstakels en belemmeringen voor onderhoud.
  • Verwijder (een teveel aan) waterplanten.
  • Verwijder (natuur)afval uit het water om te zorgen dat het water goed doorstroomt. Bijvoorbeeld kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, vuilnis en gezonken voorwerpen.
  • Houd bouwwerken schoon die het water met elkaar verbinden. Denk aan duikers en waterdoorgangen.
  • Herstel oevers en taluds (het schuine gedeelte tussen water en oever) waar nodig.

Deze lijst is niet volledig. In de Keur vindt je alle informatie. Let op: ook buiten de schouwperioden moeten sloten en taluds in goede staat zijn.

Waar controleren we?

 Open de schouwkaart

Op de schouwkaart vindt je de gebieden die het waterschap controleert. Je kunt de schouwkaart ook bekijken op ons hoofdkantoor.

Het waterschap is niet verantwoordelijk voor fouten op deze kaart.

Hoe werkt de schouwkaart?

Wanneer je de kaart vergroot, ziet je sloten en stukken grond. De schouwsloten zijn paars en de hoofdwaterlopen blauw. Het waterschap beheert de hoofdwaterlopen. Linksboven in de kaart kun je zoeken op adres of plaats. In de rechterboverhoek vindt u een legenda. 

Wat gebeurt er bij een overtreding?

Ziet het waterschap tijdens de schouw dat je je niet aan de regels houdt? Dan ontvangt je eerst een brief. Je krijgt dan ook de kans om het onderhoud alsnog uit te voeren. Blijkt bij de volgende controle dat je nog steeds geen onderhoud heeft gepleegd? Dan kunt je een dwangsom krijgen.

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel via telefoonnummer 076 564 10 00.