Sloten en vijvers hebben een belangrijke functie. Ze vangen regenwater op en voeren het af. Ook bieden ze ruimte aan natuur. Voor eigenaren van een perceel dat grenst aan een sloot, zijn er regels voor het onderhoud van die sloot.

De Schouw is een jaarlijkse inspectie van waterkeringen, wateren en werken. Hiermee controleert waterschap Brabantse Delta of het onderhoud volgens de voorschriften en binnen de gestelde termijn is uitgevoerd.

Welke sloten controleren we?

Bezit je een perceel langs een sloot? Dan is de kans groot dat je verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de sloot en het talud (het gedeelte tussen het water en de oever). De sloten die het waterschap kan controleren, staan op de Schouwkaart. Deze is digitaal beschikbaar en ligt ter inzage op het hoofdkantoor van waterschap Brabantse Delta. Aan de schouwkaart kun je geen rechten ontlenen.

Open de schouwkaart

Wanneer je inzoomt worden de sloten en de percelen zichtbaar. In de linkerbalk van de kaart vind je de zoekmachine. Daaronder staat de legenda. De schouwsloten zijn paars gemarkeerd en de hoofdwaterlopen blauw. De hoofdwaterlopen zijn in beheer bij het waterschap.

  Ben je onderhoudsplichtig?

  Grondeigenaren, grondgebruikers en pachters in Brabant zijn verplicht jaarlijks onderhoud uit te voeren aan sloten die belangrijk zijn voor aan- en afvoer van water. Voordat de schouw van start gaat, moet alles in orde zijn. In de Legger staat of je onderhoudsplichtig bent.

  Lees meer over de Legger

  Wat moet jij doen?

  Heb je in de Legger gelezen dat je onderhoudsplichtig bent? In de Keur staat wat je aan onderhoud moet doen. Enkele tips:

  • Verander niets aan de oorspronkelijke vorm van wateren.
  • Maai de slootkanten op tijd, haal het maaisel uit het water en ruim het maaisel op.
  • Houd kades en onderhoudsstroken vrij van obstakels en belemmeringen voor onderhoud.
  • Verwijder (overtollige) waterplanten.
  • Verwijder drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en andere zaken die aan- en afvoer en berging van water hinderen.
  • Houd duikers en waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die wateren met elkaar verbinden schoon.
  • Herstel oevers en taluds (schuine gedeelte tussen water en oever) waar nodig.

  Deze lijst is niet volledig. In de Keur vind je alle informatie. Ook buiten de schouwperioden moeten sloten en taluds in goede staat zijn. 

  Wat gebeurt er bij een overtreding?

  Constateert het waterschap tijdens de schouw een of meerdere overtredingen? Dan ontvang je eerst een brief. Je krijgt dan de gelegenheid het onderhoud alsnog uit te voeren. Blijkt bij hercontrole dat nog niet aan de onderhoudsplicht is voldaan, dan kan een dwangsom het gevolg zijn.

  Lees meer over last onder dwangsom.

  Regelgeving

  Contact

  Heb je vragen? Vul dan het onderstaande contactformulier in of bel T 076 564 10 00.