De trailerhelling in de nabijheid van sluizencomplex Benedensas in Steenbergen is in beheer van waterschap Brabantse Delta. Recreanten en vissers maken veelvuldig gebruik van deze trailerhelling. Dit heeft in de afgelopen periode gezorgd voor risicovolle situaties met betrekking tot de openbare orde en veiligheid.

Samen met de gemeente Steenbergen en sportvisserij Zuidwest-Nederland (ZWN) zijn varianten rondom (gedeeltelijk) sluiten en verschillende alternatieve oplossingen ter plaatse verkend. Er is vooralsnog geen haalbare oplossing gevonden. Het waterschap heeft er daarom voor gekozen de trailerhelling voor publiek gebruik per 1-1-2020 te sluiten om de veiligheid te waarborgen. Recreanten en vissers kunnen gebruik maken van andere mogelijkheden in de omgeving om de boot te water te laten.  

Met Sportvisserij Zuidwest Nederland en de gemeente Steenbergen is afgesproken dat de trailerhelling op de Nationale Hengelsportdag en op andere speciaal aangewezen dagen wel zal worden opengesteld. Er zullen dan verkeersregelaars aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.

Het waterschap zal constructief blijven meedenken met de gemeente Steenbergen en Sportvisserij ZWN voor een alternatieve locatie in de omgeving.