De trailerhelling in de nabijheid van sluizencomplex Benedensas in Steenbergen is in beheer van waterschap Brabantse Delta. Recreanten en vissers maken veelvuldig gebruik van deze trailerhelling. Dit heeft in de afgelopen periode gezorgd voor risicovolle situaties met betrekking tot de openbare orde en veiligheid.