Op 1 oktober start het zogeheten ‘gesloten seizoen’ voor de waterkerende dijken. Tot 1 april zijn werkzaamheden aan dijken niet toegestaan. Deze jaarlijks terugkerende maatregel is genomen om ervoor te zorgen dat de dijken niet verzwakt raken tijdens hoogwaterperiodes in het winterse stormseizoen.

Vanaf 1 oktober mogen aannemers, loonbedrijven en grondbezitters geen werkzaamheden uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van bouwwerkzaamheden en het leggen van kabels. Na 1 april is dit weer toegestaan op voorwaarde dat hiervoor een watervergunning is verleend door het waterschap. In sommige situaties is een melding voldoende. Alle informatie daarover is te vinden bij ‘Vergunning aanvragen’. Hier kunt u de vergunningencheck doen om na te gaan of er een vergunning nodig is of dat een melding volstaat.