Standplaats: Breda
Niveau: HBO/WO
Plaatsingsdatum: 28-01-2020
Reageren voor: 02-03-2020

Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West-Brabant. Ons gebied is divers met hoge zandgronden en laag gelegen polders, kleigronden, natuurgebieden, landbouw, grote (internationale) bedrijven en industrie, logistiek, scheepvaart, steden en dorpen. Net Nederland in het klein. Tel de historie van de watersnoodramp en intensief dijkversterkingsprogramma daarbij op. Plus het feit dat ons werkgebied grenst aan België. Dit maakt dat wij een uniek waterschap in Nederland zijn en maatwerk leveren.

We staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een moderne en betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd.

Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom het water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de toekomst bij te houden pakken wij grote uitdagingen aan. Hoe doen we dat? Buiten gewoon. Bij waterschap Brabantse Delta werken mensen met hart voor de omgeving.  Mensen die buiten werken. Mensen die buitengewone dingen doen. Mensen die gewoon doen. Mensen die doen!

Ons werk voeren we uit in programma’s en processen. Voor het proces Human Resources zijn we op zoek naar een buitengewone

Teammanager HR (30u p/w)
Breda

Human Resources (HR) maakt onderdeel uit van het proces Organisatie. Binnen Organisatie vallen – naast HR - organisatieontwikkeling, kwaliteitsmanagement en informatiemanagement. Je legt direct verantwoording af aan de Manager Organisatie.

Wat houdt de functie in?
Je bent als teammanager verantwoordelijk voor kaderstelling, advies, uitvoering en control op het gebied van HR en de uitwerking van het HR- proces in procedures en werkinstructies. Onder jouw leiding houdt het team zich dagelijks bezig met werving & selectie, in- door- en uitstroom van medewerkers inclusief de personeels- en salarisadministratie. Complexe vraagstukken en casuïstiek zijn daarbij aan de orde van de dag. Je stuurt integraal het proces aan, waarbij continu wordt gestreefd naar verbetering en optimalisatie van het proces en de te leveren diensten en producten. Met het verbeteren van het HR-proces stuur je ook aan op samenhang en samenwerking met andere processen.

Jouw team bestaat uit zelfstandige professionals, waaronder beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, de personeels- en salarisadministratie en ondersteunende medewerkers (+/- 12 fte). Als teammanager geef je op een coachende en inspirerende wijze leiding aan - en krijg je de verantwoordelijkheid voor - de mensen in jouw team. Van jou verwachten we een scherpe focus op te behalen resultaten terwijl je de medewerkers centraal stelt. Kortom, jij zorgt ervoor dat de schakels in het HR-proces een geolied geheel vormen.
Met het team werk je actief aan het doorontwikkelen van de organisatie in de lijn van de organisatievisie ‘Buiten Gewoon Doen’. De focus ligt, naast de watertaken, de komende jaren op veerkrachtig organiseren, digitaal doen, samenwerken en duurzaamheid. Daarbij stimuleer je je eigen mensen en de medewerkers van het waterschap omgevingsgericht te zijn, samen te werken en in beweging te zijn, onder andere door persoonlijke ontwikkeling. De reeds bestaande en te ontwikkelen HR-kaders en -instrumenten dragen hier aan bij.

Wie zoeken we?
We zoeken een teammanager met een stevige persoonlijkheid, die in staat is een strategische rol te vervullen. Een echte verbinder, die toegankelijk en besluitvaardig is en heldere feedback geeft. Iemand met analytisch vermogen en een heldere visie op het vakgebied. Je beschikt over kennis en ervaring van HR. Je bent iemand die initiatief neemt en vernieuwing brengt. Je bent procesgericht en omgevingsbewust en weet hoe het is om in een bestuurlijke omgeving te werken. Je kunt verschillende belangen herkennen en weet hier goed mee om te gaan.

Je geeft je medewerkers ruimte en stimuleert persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Minimaal enkele jaren ervaring in het geven van leiding is een vereiste. Tot slot heb je minimaal een afgeronde HBO- opleiding gerelateerd aan het HR-vakgebied.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure wordt dit verder besproken.

Wat bieden we?
Binnen het waterschap sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei zijn hier belangrijk. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er veel verschillende mogelijkheden. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. We werken resultaatgericht en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Je krijgt een passend salaris dat wordt afgestemd op je achtergrond. Het jaarsalaris bedraagt, inclusief 20% IKB (individueel keuze budget) minimaal € 57.859,- en maximaal € 82.267,- (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. In het IKB is onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof opgenomen. Je kunt dit budget vrij besteden: geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen (per maand, per jaar of een paar keer per jaar) en/of je kunt er extra verlofdagen van kopen.

Interesse?
Kom jij bij ons buitengewone dingen doen? We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen. Solliciteren kan tot en met 1 maart via onderstaande button. Voor vragen omtrent de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Fieke Deckers, Manager Organisatie (076-5641079). Voor vragen over je sollicitatie of de procedure kun je contact opnemen met Angela Timmers via 076- 56 10 00. De eerste gespreksronde staat gepland op 12 maart. De tweede ronde staat gepland op 17 maart.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature