Standplaats: Noord-Brabant
Niveau: HBO
Plaatsingsdatum: 09-01-2020
Reageren voor: 27-01-2020

Buitengewone teammanager gezocht!

Het waterschap
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.
Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continue in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.
Het Waterschap Brabantse Delta draagt zorg voor het beheer en onderhoud van 142 km primaire keringen en 267 km regionale keringen en 70 km vaarwegen. Voor het onderhouden van deze assets zijn we op zoek naar een buitengewone

Teammanager Keringen & Vaarwegen (36u p/w)

De functie
Je bent als teammanager verantwoordelijk voor de instandhouding van keringen en vaarwegen én de operationele calamiteitenbestrijding binnen het proces Onderhouden. Daarbij hoort ook de samenwerking met alle betrokken interne en externe spelers en de doelmatige inzet van het exploitatiebudget voor de instandhouding van keringen en vaarwegen. Je geeft leiding aan - en krijgt de verantwoordelijkheid voor alle mensen in jouw team (+/- 20 fte). Hierbij leg je verantwoording af aan de manager Onderhouden. De medewerkers in jouw team hebben als standplaats Heijningen, Raamsdonksveer of Breda. In deze functie zul je dus op verschillende locaties werken. Met het verbeteren van het werkproces stuur je aan op samenhang en samenwerking binnen alle teams in het proces én daarbuiten. Je zorgt dat de basis op orde is en blijft. Daarnaast draag je er aan bij dat er ruimte is voor natuur, landschap en ecologie bij het onderhoud van de assets. Je adviseert de manager Onderhouden over het uitvoeren van het (deel)proces en de strategie voor Onderhouden.
De medewerkers in jouw team hebben tijdens hun werk directe contacten met burgers, bedrijven, verenigingen, aannemers en partners  en vervullen daarmee een rol als ambassadeur voor het waterschap. Daarom zijn klantgerichtheid en participatie belangrijke waarden en vervullen we vanuit de toetsings-, advies- en instandhoudingstaken een belangrijke rol. Je zoekt verbinding met relevante stakeholders en andere processen binnen het waterschap. De komende jaren ligt de focus naast de onderhoudstaken, bij het op orde krijgen van de basis(gegevens) en het sluiten van de PDCA-cyclus in het Onderhoudsproces.

De afdeling
Het proces Onderhouden bestaat uit zes gelijkwaardige decentraal gevestigde teams en een centraal strategisch team (in totaal +/- 150 fte). Samen met de andere teams werk je aan het door-ontwikkelen van de organisatie in de lijn van organisatievisie ‘Buiten Gewoon Doen’. De zes teams zijn ingedeeld in disciplines en geografische eenheden en zijn verantwoordelijk voor het gebied-dekkend uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Competenties
Wij zoeken een teammanager met een stevige persoonlijkheid, die toegankelijk en besluitvaardig is en heldere feedback geeft. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend. Daarnaast beschik je over een heldere visie en bij voorkeur kennis van, maar minstens affiniteit met het vakgebied. Je maakt makkelijk verbinding en je bent continu op zoek naar vernieuwing. Je delegeert goed naar je team, bent procesgericht en omgevingsbewust. Je weet hoe het is om in een bestuurlijke omgeving te werken. Je hebt (on)bewust altijd scherp aan welk doel je bijdraagt en neemt initiatief als dat doel niet concreet genoeg is. Je kan een brug slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering. Je werkt nauw samen met de adviseurs uit het strategisch team. Adviezen en inzicht in het (deel)proces helpen je om snel het team te ondersteunen als een coachende leidinggevende die snapt waar het over gaat. Je weet het beste uit je team te halen en draagt bij aan de ontwikkeling van je teamleden.

Wij vragen
Een proactieve, zelfsturende houding en een hoge mate van betrokkenheid en flexibiliteit. Werken bij het proces Onderhouden vereist een planmatige werkhouding, geeft veel verantwoordelijkheid en is een prima speelveld om je persoonlijk te ontwikkelen. Deze positie vereist een hbo-niveau. Bij voorkeur heb je ervaring in het werken en aansturen van teams en de inhoudelijke kant van het vakgebied. Verder moet je een natuurlijk gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen en ben je in staat draagvlak te creëren en te overtuigen.
Je maakt onderdeel uit van de calamiteitenorganisatie. Daarbij hoort ook een wachtdienst en wachtdienstvergoeding.

Waterschap Brabantse Delta vraagt aan alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Wat bieden we?
Binnen ons waterschap sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei zijn hier belangrijk. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er veel verschillende mogelijkheden. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. We werken resultaatgericht en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Je krijgt een passend salaris dat wordt afgestemd op je achtergrond. Het jaarsalaris bedraagt, inclusief 20% IKB (individueel keuze budget) minimaal € 51.825,60 en maximaal € 72.648,- (schaal 11). In het IKB is onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof opgenomen. Je kunt dit budget vrij besteden: geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen (per maand, per jaar of een paar keer per jaar) en/of je kunt er extra verlofdagen van kopen.

Interesse?
Ben jij die dijk van een manager en kom jij bij ons buitengewone dingen doen? We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen. Solliciteren kan tot en met 26 januari via onderstaande button. We ontvangen graag je motivatie. Als je geen ervaring hebt met het vakgebied maar wel een visie hierop, dan zien we daar graag wat van terug in je motivatie. Voor vragen omtrent de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Jack Rombouts, manager Onderhouden. Voor vragen over je sollicitatie of de procedure kun je contact opnemen met Angela Timmers of Marijke van der Plas via 076- 564 10 00. De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 6 februari. De tweede ronde vindt plaats op 17 februari.
Omdat de huidige teammanager met vervroegd pensioen gaat, zouden we een nieuwe collega graag nog 1 of 2 dagen laten meelopen. Bij voorkeur doen we dat begin maart. Als dat niet mogelijk is dan kunnen we daar met elkaar een andere oplossing voor vinden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature