Lid dagelijks bestuur 

Theo Schots

Functie:

Bestuurslid fractie Bedrijven

Nevenfunctie: Penningmeester stichting ’t Harinckhof Bergen op Zoom (onbezoldigd)

Nevenfunctie: Adviseur Royal Cosun Groep Breda (bezoldigd)

Nevenfunctie: Penningmeester stichting Bomen van de Spiritus Bergen op Zoom (onbezoldigd)

Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Voorzitter Belastingsamenwerking West-Brabant

Financiële belangen: geen

Portefeuilleverdeling

Als lid van het dagelijks bestuur heeft Theo zijn eigen portefeuille. Op basis van die portefeuille bereidt hij bestuursvoorstellen voor en licht hij ze toe. Bekijk de portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur.

Woonplaats:

Bergen op Zoom

E-mailadres:

th.schots@brabantsedelta.nl