De boeren van Ginderdoor, in het buitengebied van Chaam, hebben een plan gemaakt voor natuurontwikkeling voor dat gebied. Waterschap Brabantse Delta is samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten betrokken bij dat plan. Door een toekomstige inrichting van dit plangebied met onder ander bloemrijke graslanden, wordt ook een bijdrage geleverd aan het vasthouden van water voor de natuur (Natte Natuurparel).

Er zijn in het gebied verschillende grondpercelen beschikbaar voor de uitvoering van het plan. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) geeft die gronden uit aan iedereen die onder voorwaarden mee wil werken aan het natuurontwikkelingsplan. Ook grondruil hoort tot de mogelijkheden. Aanmelden Tot uiterlijk 9 oktober kan iedereen die belangstelling heeft dat doorgeven aan het GOB.

Meer informatie over het project en de mogelijkheden voor toedeling en verkoop van gronden is te vinden op de website van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.