De boeren van Ginderdoor, in het buitengebied van Chaam, hebben een plan gemaakt voor natuurontwikkeling voor dat gebied. Waterschap Brabantse Delta is samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten betrokken bij dat plan. Door een toekomstige inrichting van dit plangebied met onder ander bloemrijke graslanden, wordt ook een bijdrage geleverd aan het vasthouden van water voor de natuur (Natte Natuurparel).