Waterschap Brabantse Delta wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheidslabel

Het toegankelijkheidslabel van Brabantsedelta.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.(externe link)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website doorlopend toetsen door een automatische toetstool. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Handmatige inspectie:¬†Op WCAG 2.1 niveau AA door een onafhankelijke leverancier.

Meld problemen met de toegankelijkheid van deze website

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@brabantsedelta.nl.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Ben je op zoek naar een overzicht met toegankelijkheidsverklaring van websites en mobiele applicaties die vallen onder de verantwoordelijkheid van Waterschap Brabantse Delta? Deze vind je op de pagina toegankelijkheid.