De toegankelijkheid van deze website heeft voor ons hoge prioriteit. Ook aan de inhoud van de website hebben wij veel zorg besteed. Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11-4-2019

Waterschap Brabantse Delta wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.brabantsedelta.nl/index.html (hoofdwebsite)
  2. https://www.landgoedbouvigne.nl/index.html

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Meld problemen met de toegankelijkheid van deze website

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?