In diverse landen rondom de Noordzee werken organisaties samen om het watermanagement te verbeteren zodat geanticipeerd wordt op de klimaatveranderingen. Waterschap Brabantse Delta is partner in het Interreg 2-zeeën project Triple C.

Logo Triple C Interreg

Waterschap Brabantse Delta is partner in het Interreg 2-zeeën project Triple C, Climate resilient Community-based Catchment planning and management. In diverse landen rondom de Noordzee werken organisaties samen om het watermanagement te verbeteren zodat geanticipeerd wordt op de klimaatveranderingen, denk hierbij aan piekopvang van hevige regenbuien maar ook aan verdroging. Het doel van het project Triple C is om maatregelen die inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering te demonsteren om oppervlakkige afspoeling en erosie van percelen tegen te gaan. Het doel is tevens om de kennis hierover te verspreiden bij een bredere doelgroep.

Aanpak

Het project Triple C bestaat uit zes stroomgebieden in Vlaanderen, Engeland én Nederland. Waterschap Brabantse Delta werkt samen met ZLTO, provincie Antwerpen en ECO2 in één grensoverschrijdend stroomgebied en richt zich op agrariërs in de omgeving van de Molenbeek, gemeente Roosendaal en in het aansluitende grondgebied in Vlaanderen (waar de beek ‘Kleine Aa’ wordt genoemd). Triple C biedt de mogelijkheid aan agrariërs om kennis te nemen van innovatieve maatregelen op het gebied van water vasthouden, tegengaan van afspoeling en erosie op bedrijfsniveau, om deze in het projectgebied te implementeren èn om grensoverschrijdende contacten met andere agrariërs te leggen die met eenzelfde problematiek te maken hebben.

Resultaat

In het project wordt kennis ontwikkeld en uitgewisseld rondom maatregelen om water vast te houden en snelle afspoeling tegen te gaan. Hiermee wordt een stap gezet naar een klimaatbestendig watersysteem en een betere waterkwaliteit.

Samenwerking

In het project wordt internationaal samengewerkt met Vlaamse en Britse waterpartners. Somerset County Council is de lead-partner ofwel projectverantwoordelijke. Andere projectpartners zijn o.a. provincie Antwerpen, ZLTO, Eco2, Farming and Wildlife Advisory Group (FWAG), Kent County Council, provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).

Planning

Het project loopt van september 2016 tot september 2021.

Locatie

Stroomgebied van de Kleine Aa (Vlaamse deel) en Molenbeek ten zuiden van Roosendaal (Nederlands deel).

Meer info is te vinden op de website van het project.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?