Wilt u een perceel in de buurt van een waterkering gebruiken als tuin en/of bouwland? Dan kan het aanvragen van een vergunning bij het waterschap nodig zijn. In sommige gevallen is een melding doen voldoende.

Vergunning of melding?

In uw tuin of op uw bouwland kunt u verschillende werkzaamheden verrichten. Voor het plaatsen van een bouwwerk, zoals een schutting, tuinhuis of zwembad, verwijzen wij u naar het thema Bouwwerken. Voor het plaatsen of verwijderen van bomen en beplanting, verwijzen wij u naar het thema Bomen en planten. Voor het plaatsen van een afrastering of hekwerk verwijzen wij u naar de thema's Afrastering en Hekwerk. Wilt u gras of eenjarige gewassen aanbrengen, ga dan naar het thema Gras en eenjarige gewassen. Voor het aanbrengen van verharding, verwijzen wij u naar het thema Verharding. Voor het aanleggen of verwijderen van kabels en/of leidingen, verwijzen wij u naar het thema Kabels en leidingen.

Let op: de regelgeving binnen dit thema heeft betrekking op het gebruik van percelen als tuin en bouwland in of op een waterkering, of bijbehorende beschermingszone A. Of u te maken hebt met een waterkering of beschermingszone A, kunt u opzoeken in de Legger. Wilt u percelen gebruiken als tuin en bouwland op een andere plek? Bekijk dan of uw werkzaamheden passen binnen één van de andere thema's of neem contact op met het waterschap voor meer informatie.

Bij de rest van de informatie binnen dit thema, gaan we ervan uit dat u percelen wilt gebruiken als tuin en bouwland in/op een waterkering. 

Open de Leggerkaarten

U weet nu welke categorie het water heeft waar u iets wilt doen. Wat mag daar wel en wat niet? Moet u een vergunning aanvragen, volstaat een melding of kunt u starten zonder vergunning of melding? Het waterschap heeft regels opgesteld die staan in de Keur. Via de website Brabant Keur kunt u kijken of u kunt volstaan met een melding of een vergunning moet aanvragen.

Ga naar de website Brabant Keur

Activiteit melden

Direct vergunning aanvragen

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?