De rioolwaterzuiveringen van vandaag zijn goed in staat om rioolwater optimaal te zuiveren en tegelijkertijd te voldoen aan steeds strengere lozingseisen. Maar in onze maatschappij wordt het in toenemende mate belangrijk om installaties ook zo energiezuinig mogelijk te laten werken en zelfs energie en grondstoffen te laten opleveren. De zuivering wordt zo een Innovatiefabriek! Met deze innovatiefabriek biedt het waterschap experimenteerruimte aan kennisinstituten om te werken aan kennisontwikkeling, energiebesparing en het winnen van grondstoffen zoals eiwitten, vezels en fosfaat. Rioolwater is zo geen afvalproduct meer, maar een bron van energie en nieuwe grondstoffen. Waterschap Brabantse Delta is met twee kansrijke onderzoeken bezig op de rioolwaterzuivering Nieuwveer bij Breda.

Project 1 - MAS

Aanpak

De drie partners testen de MAS®-technologie (Mainstream Anammox System) in een proefinstallatie op Nieuwveer. Binnen het MAS®-concept wordt gebruik gemaakt van anammox bacteriën. Deze zorgen voor efficiënte stikstofverwijdering, zelfs bij een normale buitentemperatuur. Daardoor is er minder energie nodig voor het zuiveringsproces. Ook kan er worden bespaard op beluchtingsenergie waarmee zuurstof aan het rioolwater wordt toegevoegd om het zuiveringsproces op gang te brengen. In samenwerking met Colsen b.v., en de Universiteit Antwerpen.

Resultaat

De MAS®-technologie moet het mogelijk maken dat rioolwaterzuivering Nieuwveer straks energieneutraal of zelfs energieleverend wordt. Verder kan een aanzienlijk compactere installatie worden ontworpen. Op basis van de proefresultaten wordt bekeken of deze technologie in de toekomst op grotere schaal toegepast kan worden bij de rioolwaterzuivering.

Locatie

De pilot MAS vindt plaats op de rioolwaterzuivering Nieuwveer Biezenstraat 7 in Breda.

Periode

Het MAS onderzoek is naar verwachting afgerond aan het eind van 2018.

Project 2 - Mainstream Demon

Aanpak

Op de rioolwaterzuivering Nieuwveer is nog een pilot gestart met de anammox bacterie.

Essentieel voor het uitvoeren van de proef is een nieuw ontwikkelde zeeftrommel. Deze zeeftrommel kan de anammox bacterie scheiden van andere bacteriesoorten. De zeeftrommel vangt de bacteriën op die vervolgens worden ‘teruggezet’ in het zuiveringsproces, waardoor hun concentratie in het afvalwater steeds groter wordt. Hoe meer anammox bacteriën, hoe meer stikstof er verwijderd wordt. De pilot is in samenwerking met Stowa en Sweco.

Bijzondere samenwerking met Amerika

De zeeftrommel is het resultaat van een bijzondere samenwerking met een zuiveringsbedrijf in Amerika. Zij betalen de zeeftrommel, wij oogsten met de zeeftrommel voor hen 1200 kg anammox bacteriën (droge stof). De zeeftrommel zetten we na de oogst voor de Amerikanen in op onze eigen pilot.

Resultaat

De Mainstream Demon technologie moet het mogelijk maken dat rioolwaterzuivering Nieuwveer straks energieneutraal of zelfs energieleverend wordt. Op basis van de proefresultaten wordt bekeken of deze technologie in de toekomst op grotere schaal toegepast kan worden bij de rioolwaterzuivering.

Locatie

De pilot Mainstream Demon vindt plaats op de rioolwaterzuivering Nieuwveer Biezenstraat 7 in Breda.

Periode

Het Mainstream Demon onderzoek is naar verwachting half 2019 afgerond.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?