Waterschap Brabantse Delta breidt het gebied met onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater uit. Vanwege de aanhoudende droogte geldt er vanaf 18 mei 2020 ook een onttrekkingsverbod uit sloten, beken en andere watergangen in het stroomgebied de Wouwse gronden.