Waterschap Brabantse Delta breidt de onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater uit. Vanaf 17 juni geldt er ook een onttrekkingsverbod voor de volgende gebieden:

  • Gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal - Verbod grasland
  • Stroomgebied van de Oude Leij – Totaal verbod
  • Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda – Totaal verbod

Vanaf 11 juni golden al onttrekkingsverboden voor de stroomgebieden:

  • de Groote Leij en de Hultense Lei
  • Brandse vaart en zijbeken
  • Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop
  • Wouwse gronden Oost
  • Bleekloop en Zoom

Voor de overige gebieden in West-Brabant geldt (nog) geen onttrekkingsverbod.

Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt bekendgemaakt via onze website en www.officielebekendmakingen.nl

Waarom een onttrekkingsverbod?

De zakkende grondwaterstanden, de droge zomers van de afgelopen jaren en de oplopende temperaturen zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied teveel zakt, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan.

grasstroken met daartussen dorre zandstukken

Wat doet het waterschap?

Het waterschap voert maatregelen uit om water langer vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn mogelijkheden besproken om water zoveel mogelijk vast te houden. Ondanks alle maatregelen zijn deze onttrekkingsverboden nu nodig.

Informatie

Op deze pagina staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden. Voor vragen kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00).