Het vaarverbod is per 15 februari 2021 ingetrokken. 

De gemeente Breda stelt vanaf dinsdag 9 februari een tijdelijk vaarverbod in op de Singels van Breda. Dit wordt zo snel mogelijk met borden kenbaar gemaakt. Ook de baggerwerkzaamheden van waterschap Brabantse Delta die deze week zouden beginnen, zijn door de vorst  tot nader order uitgesteld. Op deze manier bestaat de kans dat de singels door de lange vorstperiode dichtvriezen.

Wethouder Paul de Beer (stedelijk water) “Hoe mooi zou het zijn als er weer eens geschaatst kon worden op de singels? Schaatsen zou een mooie afleiding zijn in deze Coronatijd. Als dit ook op de singels mogelijk is, is er meer ruimte voor schaatsliefhebbers en is het makkelijker voor schaatsers om zich aan de Coronaregels te houden. De kans dat het ijs ook daadwerkelijk dik genoeg wordt op de Singels is beperkt. Maar door het vaarverbod en andere maatregelen wordt de kans wel wat groter.“

Hans Peter Verroen (Lid van het Dagelijks Bestuur Waterschap Brabantse Delta) “Ook het waterschap doet zijn uiterste best om de omstandigheden voor het aangroeien van het ijs zo goed mogelijk te beïnvloeden. Dit is geen makkelijke opgave. Door de grote regenval in de periode voor de vorst moet het overtollige regenwater ook afgevoerd worden om droge voeten te houden. Hierdoor is er nog aanvoer van water vanaf de Aa of Weerijs en Bovenmark op de singels. Als het water voldoende is afgevoerd,  kan het waterschap de gemalen en stuwen op zo'n manier afstellen dat er zo min mogelijk stroming is en het ijs kan groeien. Afhankelijk van de vorstperiode en de snelheid van waterafvoer kunnen we hopelijk schaatsen.”