adviseur programmeren

De organisatie

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.

Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van Midden- en West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continue in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.

Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden.

Spreekt deze werkomgeving je aan, lees dan verder of deze vacature is wat je zoekt.

 

plaatsingsdatum: 11 maart 2019

sluitingsdatum: 27 maart 2019

functiegroep: Adviseur

opleidingsniveau: HBO/WO


De afdeling Beheer & Bediening is verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem, waterkeringen en vaarwegen. Het is een relatief kleine afdeling die de brug slaat tussen beleid en uitvoering. We houden overzicht en faciliteren van daaruit een slagvaardige uitvoering. Dat vraagt om energie, lef, en een goede teamgeest. Het proces beheren (programmeren) levert een afgewogen én dynamische programmering van maatregelen op, waarbij we het gedachtengoed van assetmanagement toepassen: optimale afweging tussen prestaties, kosten en risico’s (én kansen!). We vertalen strategische doelen naar concrete maatregelen in het watersysteem, in een dynamisch krachtenveld van omgeving en bestuur. In de Verkeerstoren wordt op tactisch en operationeel niveau regie gevoerd op het waterbeheer: hier leiden integrale analyses en adviezen tot continu leren en verbeteren, wat ook weer input is voor de programmering.

Voor deze afdeling zoeken wij een

                                          ADVISEUR PROGRAMMEREN
   Die vanuit een integrale watersysteemvisie regie voert over onze opgaven
                                            36 uur/standplaats Breda
 


De functie

Onze nieuwe collega vertaalt beleidsdoelstellingen naar maatregelen binnen de processen bedienen, onderhouden, bouwen en monitoren. Je brengt het functioneren van het watersysteem in verbinding met de toestand van onze assets. Vanuit een integrale watersysteemvisie adviseer je over de programmering van onze opgaven op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, kunstwerken of vaarwegen. Afhankelijk van je kennis, ervaring en interesse en na afstemming met je collega’s is er ruimte je te concentreren op één van deze werkvelden. Informatie vanuit de processen van het waterschap verbind je met externe informatie en je realiseert je dat je dit doet in een dynamisch krachtenveld met interne en externe stakeholders. Je hebt zicht op de hele levenscyclus van onze assets en houdt hierbij lange termijn doelen in beeld, terwijl je soms ook korte termijn adviezen geeft.

Je hebt een spilfunctie in de calamiteitenorganisatie en draait – als coördinator maatregelen – mee in de wachtdienst.

Je werkt nauw samen in een team met vier adviseurs beheer en vier adviseurs programmeren. Daarnaast zijn gebiedsadviseurs, specialisten, beleidsadviseurs en onze collega’s in de buitendienst belangrijke gesprekspartners voor je.
 

Wij vragen

Onze nieuwe collega is in staat om een grote diversiteit aan kaders, belangen, kennis en informatiebronnen te vertalen in een goed afgewogen programma van maatregelen. Je kunt dit omdat je brede basiskennis en ervaring hebt op het gebied van waterbeheer op een hbo/wo werk- en denkniveau. Als je kennis en ervaring hebt met waterkwantiteit of waterkwaliteit is dat een welkome aanvulling. Je kunt ons met voorbeelden uitleggen dat je een brug kunt slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering. Als het spannend wordt, houd jij overzicht en durf je regie te voeren. Als de werkelijkheid anders blijkt te zijn dan vooraf geprogrammeerd, geef je bruikbare adviezen waardoor de uitvoering niet stagneert. We zijn op zoek naar een resultaatgerichte adviseur met een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en oog voor verbetering en de omgeving. Een verbinder die regie voert vanuit overzicht en het voortouw neemt als het moet.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.
 

Wij bieden

Wij zijn een moderne overheidsorganisatie met een plezierige werkcultuur en bieden een werkomgeving die informeel, resultaatgericht is én waar verantwoordelijkheden laag liggen. Meer info over het waterschap? Bekijk de film waterschap Brabantse Delta


Je jaarsalaris bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 50.558 en maximaal € 70.876 (schaal 11). Deze bedragen zijn o.a. inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering uit het individueel keuzebudget (20%). We kennen flexibele werktijden, mogelijkheden om vanuit thuis te werken en je werkt in een modern kantoor op een prachtig landgoed.
 

Interesse?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob Wolbrink, hoofd afdeling Beheer & Bediening  (076 – 564 105). Voor overige vragen kun je terecht bij Miranda van Houwelingen, interim HR adviseur (06 - 313 905 65).

Solliciteren kan tot en met 26 maart as via onderstaande button. De eerste ronde gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op vrijdag 5 april as, de tweede ronde gesprekken met selectie- en adviescommissie op vrijdag 12 april in de middag.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.