Wat bedoelt het waterschap met grondgebruik regelen?

De komende jaren maakt het waterschap afspraken met alle bewoners en bedrijven die zonder toestemming stukken grond van het waterschap in gebruik hebben. Een bewoner of bedrijf kan de grond kopen, huren of weer teruggeven aan het waterschap. De afspraken worden daarna in het Kadaster vastgelegd.
 

Waarom wil het waterschap grondgebruik regelen?

Het is wettelijk niet toegestaan om grond wat geen eigendom is te gebruiken zonder daar afspraken over te maken met de eigenaar. Daarom moeten deze juridische situaties worden geregeld. Het waterschap heeft besloten dat sommige stukken grond geen eigendom meer hoeven te zijn om haar waterschapstaken goed uit te voeren. In plaats van het teruggeven van de grond krijgt de gebruiker éénmalig de kans om de grond voor een voordelig tarief te kopen of huren. Hierdoor hoeft de gebruiker de grond niet te ontruimen, maar wordt hij of zij eigenaar of huurder.

Waarom zou ik waterschapsgrond kopen of huren?

Door de grond te kopen of te huren hoeft u de situatie in veel gevallen niet aan te passen. U mag dan gebruik blijven maken van de grond en het blijven gebruiken zoals u nu doet. Het aanbod om de grond te kopen of huren is éénmalig voor een voordelig tarief. U kunt hierdoor uw tuin of akker flink uitbreiden tegen lage kosten. Dit levert u bijvoorbeeld meer woongenot op, maar ook de waarde van uw woning en akker kan daarmee worden verhoogd.
 

Aan welke criteria moet de grond voldoen om te kunnen kopen?

Niet alle grond komt voor verkoop in aanmerking. Het kopen van waterschapsgrond is alleen mogelijk als:

 

  1. een strook waterschapsgrond direct grenst aan uw tuin of akker die uw eigendom is;
  2. er geen kabels, leidingen, rioleringen of overige nutsvoorzieningen liggen die verkoop belemmeren;
  3. er geen omgevingsbezwaren zijn zoals toename sociale onveiligheid of overlast;
  4.  het normale (groen)onderhoud van het waterschap niet wordt belemmerd;
  5. er geen waterkundige bezwaren zijn;
  6. de grond niet nodig is voor de uitvoering van toekomstige projecten;
  7. andere groenvoorzieningen of waterlopen bereikbaar blijven voor onderhoudswerkzaamheden;
  8. er geen bijzondere en/of beschermwaardige bomen aanwezig zijn. Het kan zijn dat het waterschap hiervoor aanvullende voorwaarden in het contract opneemt.
  9. de veiligheid en doorgang van het omliggende gebied niet in gevaar komen.

Op de criteria genoemd onder 1 en 2 worden geen uitzonderingen gemaakt. Bij een verzoek tot aankoop van een stuk grond dat grenst aan een hoekperceel wordt er extra zorgvuldig getoetst aan de criteria. Als het waterschap niet wil verkopen op basis van de overige criteria dan krijgt u hierover bericht van het waterschap.

Hoelang duurt het voor de aankoop van waterschapsgrond is afgerond? 

Het waterschap beoordeelt of u de grond mag kopen of huren. Dit duurt enkele weken. Voldoet de grond aan de criteria, dan ontvangt u een verkoop- of huurvoorstel. U heeft drie weken de tijd om dit voorstel te ondertekenen en naar het waterschap terug te sturen.

Wilt u grond kopen? Dat stuurt het waterschap uw ondertekende koopvoorstel met de overige stukken naar de notaris van uw keuze. De notaris maakt binnen twee maanden een afspraak met u om de koop definitief te maken. Al met al duurt het verkoopproces daarmee minimaal vier maanden
 

Ik heb een bruikleenovereenkomst, kan ik de grond kopen? 

Als u eigenaar bent van het aangrenzende perceel en de grond voldoet aan de eisen, kan het voor verkoop in aanmerking komen. U bent niet verplicht om de grond aan te kopen. 
 

Ik wil de grond wel kopen, maar heb nu het geld niet. Wat nu? 

U betaalt de koopsom pas bij de notariële levering van de grond. Over het tijdstip van levering kunt u afspraken maken met het waterschap. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de grond te huren totdat u de financiële middelen heeft om de grond aan te kopen. 
 

Kan ik op de aangekochte grond bouwen? 

Voor bouwen gelden de regels uit het bestemmingsplan. Daarnaast deze mogelijkheid afhankelijk van de ligging ten opzichte van het water of een dijk. Er wordt gekeken naar de onderhoudswerkzaamheden die moeten plaatsvinden. Om zeker te weten of u op de grond kunt bouwen adviseren wij u om contact op met de behandelaar van uw dossier. U vindt de naam en telefoonnummer bovenaan en in de laatste alinea van uw brief. Waarschijnlijk moet u ook een keurvergunning aanvragen voor (bouw)werkzaamheden op de grond.

Meer informatie over de keurregelgeving en of u een vergunning nodig heeft, vindt u op www.brabantkeur.nl.
 

Kan ik samen met mijn buren een stuk grond aankopen? 

Ja, dat is mogelijk en heeft zelfs de voorkeur. Het moet wel een aaneengesloten strook waterschapsgrond betreffen. Ook namens de hele straat kunt u een gezamenlijk verzoek indienen. Per perceel wordt er wel een afzonderlijke koopovereenkomst gesloten. Het is mogelijk om dit in één gezamenlijke notariële akte te regelen. U bespaart dan kosten.
 

Contact

Heeft u hier vragen over? Vul dan ons contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?