Op dinsdag 26 april 2022 vergadert het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta digitaal. De digitale vergadering begint om 19.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

De vergadering is openbaar en digitaal te volgen via de livestream.

Na afloop zal de vergadering ook in zijn geheel terug te zien zijn.