Op woensdag 20 juli 2022 vergadert het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. De vergadering begint om 19.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

De vergadering is openbaar en digitaal te volgen via deĀ livestream.

Na afloop zal de vergadering ook in zijn geheelĀ terug te zien zijn.