Om de kans te verkleinen dat er een beregeningsverbod uit grondwater zal moeten worden afgekondigd het komende groeiseizoen, is het waterschap in de zandgebieden gestart met de actie “Drempel tegen Droogte”.