Vergunning of melding?

Wanneer u verharding wilt aanbrengen, onderhouden of verwijderen, vragen wij u allereerst waar u dit wilt doen: in een oppervlaktewaterlichaam (watergang) of op/bij een waterkering. Bij watergangen maken we onderscheid tussen a-, b- en c-wateren. In de Legger Oppervlaktewaterlichamen kunt u opzoeken of u van doen heeft met een a-, b- of c-watergang. In de Legger waterkeringen kunt u opzoeken of u te maken heeft met een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone A of B.

Open de Leggerkaarten

U weet nu welke categorie het water heeft waar u iets wilt doen. Wat mag daar wel en wat niet? Moet u een vergunning aanvragen, volstaat een melding of kunt u starten zonder vergunning of melding? Het waterschap heeft regels opgesteld die staan in de Keur. Via de website Brabant Keur kunt u kijken of u kunt volstaan met een melding of een vergunning moet aanvragen.

Ga naar de website Brabant Keur

Activiteit melden

Direct vergunning aanvragen

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?