Door een combinatie van wind, hoogtij en een hoogwatergolf van de Maas (en Rijn) hebben we te maken met hogere waterstanden dan normaal. Als waterschap houden we de situatie goed in de gaten.